Καθαρή εντολή σε Μπέο δίνουν οι Βολιώτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το TheNewspaper.gr [πίνακες]

milonas

Ξεκάθαρο μήνυμα νίκης του Αχιλλέα Μπέου από την πρώτη κιόλας Κυριακή των εκλογών, στις 26 Μαίου δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που παρήγγειλε το TheNewspaper.gr στην εταιρεία Opinion Poll.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη τηλεφωνικά σε δείγμα 800 ατόμων στον Δήμο Βόλου, το 72% των ερωτηθέντων δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο του σημερινού δημάρχου, ενώ το 26,6% όχι.

Πρόβλημα αναγνωρισιμότητας φαίνεται ότι έχουν στην κοινή γνώμη ο Απόστολος Ριζόπουλος, ο Ιάσονας Αποστολάκης και ο Απόστολος Παπαδούλης.

Στην ερώτηση καταλληλότητας για τη θέση του δημάρχου ο κ. Μπέος προηγείται με 62% έναντι 10,4% της κ. Καπούλα, 7,6% του κ. Αποστολάκη, 4,6% του κ. Παπαδούλη και 2,0% του κ. Ριζόπουλου.

Στην πρόθεση ψήφου ο Αχιλλέας Μπέος καταλαμβάνει το 55,1%, η Νάνσυ Καπούλα το 11,4%, ο Ιάσονας Αποστολάκης το 7,6%, ο Απόστολος Παπαδούλης το 5%, ο Απόστολος Ριζόπουλος το 4,0%, Άκυρο – Λευκό 2,3%, το 1% δηλώνει ότι δε θα ψηφίσει, ενώ αναποφάσιστο εμφανίζεται τι 13,6%.

Στην παράσταση νίκης ο Αχιλλέας Μπέος προηγείται με 73,9% και ακολουθεί η Νάνσυ Καπούλα με 7,7%, ο Ιάσονας Αποστολάκης με 1,4%, ο Απόστολος Παπαδούλης με 1% και ο Απόστολος Ριζόπουλος με 0,5% ενώ το 15,5% απάντησε πως δεν ξέρει ή δεν ήθελε να απαντήσει.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις κάρτες που ακολουθούν:

Ταυτότητα της έρευνας

Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα απόψεων της κοινής γνώμης στον Δήμο Βόλου.

Πελάτης: TheNewspaper.gr

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ οι δημότες ψηφοφόροι 17 ετών και άνω.

Το μέγεθος του δείγματος: Σχεδιασμένο δείγμα 800 ατόμων. Πραγματοποιήθηκε στο σύνολό του.

Το χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων: 2, 3, 6 Μαΐου 2019.

Μέθοδος δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση συστήματος CATI και γραπτού δομημένου ερωτηματολογίου. Το τυπικό στατιστικό σφάλμα: Συνολική μέγιστη απόκλιση της έρευνας είναι 3,0%.

Παράμετροι της στατιστικής στάθμισης: Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν σταθμιστεί με ως προς το φύλο, την ηλικία και τις Δημοτικές Ενότητες. Σχόλια διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία της μέτρησης που παρουσιάζουμε και ειδικά η διάθεση ψήφου αποτελούν την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν τη δεδομένη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής των προσώπων.

Facebook Comments

error: Content is protected !!