ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προ των πυλών η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ

του Γιάννη Μεϊμάρογλου υποψήφιου ευρωβουλευτή με το Κίνημα Αλλαγής

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ 2021-2027 και ένας συνολικός προϋπολογισμός ο οποίος τελεί υπο την αίρεση του BREXIT.
Ως προς την πρόταση της Επιτροπής, το απερχόμενο ευρωκοινοβούλιο την παρέπεμψε στο επόμενο, και μπαίνει ψηλά στην ατζέντα του. Επομένως η σύνθεση του νέου ευρωκοινοβουλίου, θα είναι καθοριστική ως προς το αν η Επιτροπη θα εμμείνει στις θέσεις της ή θα τις προσαρμόσει με μια πιο φιλοαγροτική οπτική.
Ως προς τον προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών, τόσο τον συνολικό όσο και αυτόν της ΚΑΠ, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει το BREXIT, το κόστος του οποίου -όπως έχει προϋπολογιστεί- μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στην ΚΑΠ, αφήνει περιθώρια για πιο αισιόδοξες σκέψεις.
Η όποια συζήτηση γίνεται αυτή την χρονική στιγμή επομένως, έχει ως κείμενο βάσης την πρόταση της Επιτροπής και οι θέσεις μας ως προς τα σημεία αυτής, είναι:
• Η νέα ΚΑΠ, είναι δύσκολα διαχειρίσιμη τουλάχιστον για εμάς, αφού επιβάλλεται στο κάθε κράτος μέλος, ένα στρατηγικό σχέδιο σε εθνικό επίπεδο, με την επίτευξη πολυάριθμων στόχων να αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης τόσο στον 1ο όσο και στον 2ο πυλώνα.
Να πούμε βέβαια ότι ο εθνικός σχεδιασμός θα έπρεπε να γίνεται ακόμα και αν δεν το επέβαλε τη Επιτροπή, όχι τώρα αλλά από το 1992 όταν άρχισε η σταδιακή μετατόπιση της κοινοτικής στήριξης από το προϊόν στο αγροτικό εισόδημα. Ως χώρα επιλέξαμε να διαπραγματευόμαστε την κάθε μεταρρύθμιση της Κ.Α.Π. αμυντικά και με στόχο την διατήρηση των κεκτημένων. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι οι στρεβλώσεις που διαπιστώνονται στον αγροτικό μας τομέα, με το 60% περίπου των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων να λαμβάνει στήριξη κάτω από 2.000 ευρώ ετησίως. Εν ολίγοις, αυτό που δεν κάναμε 25 χρόνια, θα πρέπει να το κάνουμε τώρα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
• Η μειωμένη χρηματοδότηση της Κ.Α.Π., με μεγάλο χαμένο τον δεύτερο πυλώνα με ποσοστό15%, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, δεδομένου ότι είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει το εθνικό σχέδιο που θα υποβάλλουμε.
Η δυνατότητα που δίνεται εκ των κανονισμών για ενίσχυση του 2ου Πυλώνα και από εθνικούς πόρους, εκτός της επισημοποίησης της επανεθνικοποίησης της Κ.Α.Π., μεγαλώνει και τις ανισότητες Βορρά και Νότου, λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας που ακολουθείται από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. Επομένως και εξ ανάγκης, η μείωση της χρηματοδότησης του δεύτερου πυλώνα, θα μεταφερθεί στον πρώτο, διότι μη επίτευξη των όποιων στόχων του εθνικού σχεδιασμού θα έχει επιπτώσεις στο σύνολο της χρηματοδότησης.
• Περισσότερη επικουρικότητα, απεμπολεί δηλαδή η Κ.Α.Π. τον Κοινό της χαρακτήρα.
• Ενισχυμένη φιλοπεριβαλλοντική διάσταση, με το 40% των άμεσων ενισχύσεων να καταβάλλεται στους γεωργούς μέσω της τήρησης αγροπεριβαλλοντικών κανόνων.
Το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο, ιδιαιτέρως αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι η Κ.Α.Π. έχει προσφέρει μέχρι σήμερα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο τομέα παραγωγής στην διατήρηση του περιβάλλοντος. Και εδώ, εντοπίζουμε μια αντίφαση με την αυξημένη ευελιξία που είναι αποτελεσμα της επικουρικότητας, όταν προτείνονται ενιαίοι κανόνες τη στιγμή που τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις ζώνες εντατικής βοοτροφίας της βόρειας ζώνης. Αντίθετα, οι χώρες του νότου έχουν μικρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και παραγωγικές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, στις οποίες η αγροτική δραστηριότητα εκτός από τον κοινωνικο-οικονομικό της ρόλο έχει και περιβαλλοντική διάσταση. Η προσμέτρηση λοιπόν της ενίσχυσης για Περιοχές με Φυσικούς Περιορισμούς στο 40% είναι αυτονόητη, όπως και ιδιαίτερες πολιτικές εξοικονόμησης νερού, που επίσης αποτελεί πρόβλημα που θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο στο μέλλον.
• Αναδιανεμητική λόγω της εξωτερικής σύγκλισης, της ανακατανομής δηλαδή των διαθέσιμων κονδυλίων υπέρ των χωρών κυρίως της ανατολικής Ευρώπης καθώς και των νεοεισερχομένων στην Ε.Ε. Στο σημείο αυτό έχει επικεντρωθεί εν πολλοίς και η διαπραγμάτευση από ελληνικής πλευράς και ορθώς.
Τέλος, μια συνολική κριτική στην πρόταση της Επιτροπής, η νέα Κ.Α.Π. είναι ανατρεπτική, όχι τόσο για τις μεταβολές που προτείνεται να ισχύσουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο για τις μεγάλες αλλαγές που προοιωνίζονται για την μεθεπόμενη προγραμματική περίοδο.
Η εξωτερική σύγκλιση, ακόμα και αν δεν συμφωνηθεί σ΄αυτήν την Προγραμματική Περίοδο, θα επανέλθει στο τραπέζι της συζήτησης το 2025-26. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Κ.Α.Π. θα μοιράζεται σε περισσότερα κ-μ, συνεπώς το δικό μας μερίδιο θα μειώνεται. Πρέπει λοιπόν εντός της περιόδου 2021-2027, να αρθούν οι στρεβλώσεις που έχουν επέλθει στην εσωτερική κατανομή των άμεσων ενισχύσεων εξ αιτίας της μεγάλης ανισότητας των επιδοτήσεων ανάμεσα στα προϊόντα, που με την σειρά τους διαμόρφωσαν άνισα Δικαιώματα το 2003 και που εξακολουθούμε να συντηρούμε, επιλέγοντας την πολιτική προστασίας της ιστορικότητας των Δικαιωμάτων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με τρόπο που θα στηρίξει την ραχοκοκκαλιά της αγροτικής μας παραγωγής, δηλαδή τους πραγματικούς παραγωγούς που βρίσκονται στο όριο της βιωσιμότητας και τους νέους.
Επίσης, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να επικεντρώσουμε σε θέματα αγροτικής γης. Πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές αύξησης της αγροτικής γης και όχι δασικοί χάρτες που αντί να προστατεύουν το περιβάλλον, αφαιρούν αγροτική γη. Πρέπει να λήξει άμεσα το πρόβλημα με τον καθορισμό των βοσκοτόπων, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε κτηνοτροφία. Και το κυριότερο, πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε σε χωροθέτηση, χαρακτηρισμό και προστασία της αγροτικής γης αντί να θεωρούμε ως αγροτική γη, ότι περισσεύει από τις άλλες χρήσεις
Τέλος, πρέπει να σχεδιάσουμε πολιτική γης, με ήπιες δηλαδή πολιτικές φορολογικών ελαφρύνσεων και επιβαρύνσεων να κινηθούμε στην κατεύθυνση βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Έχουμε μπροστά μας μια πενταετία, για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια ευέλικτη μορφή πολιτικής γης -όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολιτική που μπορεί να δώσει αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα- στοχεύοντας στον περιορισμό κερδοσκοπικών παιχνιδιών με τη γη, σε βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στην πρόσβαση των νέων στην αγροτική γη, στην συγκράτηση των τιμών των ενοικίων και στην πάταξη της φοροδιαφυγής που σημειώνεται μέσω των άτυπων ενοικιάσεων.
Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο χωρίς να γίνει ειδική αναφορά στις νέες τεχνολογίες με την αξιοποίηση των big data, την «ευφυή γεωργία» όπως επικράτησε να λέγεται.
Οι εφαρμογές στην γεωργία ακριβείας, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και να παρέχουν υπηρεσίες για την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και των ζημιών που αυτές μπορούν να επιφέρουν, με βάση την ανάλυση δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων.
Το πρόβλημα είναι ότι η γεωργία ακριβείας είναι απολύτως απαραίτητη μεν, αλλά και πάρα πολύ υψηλού κόστους για τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που είναι η πλειονότητα στον τομέα. Η απάντηση βρίσκεται στην οργάνωση των παραγωγών σε συνεταιρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών κλπ, που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση τους και στη χρήση των αποτελεσμάτων των νέων τεχνολογιών με επιμερισμένο το κόστος, παράλληλα με την βελτίωση της θέσης τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Τέλος δε, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις απαιτήσεις της Κ.Α.Π., την επίτευξη των στόχων των εθνικών σχεδίων και την ευφυή γεωργία αφ’ ενός και των παραγωγών αφ΄ετέρου, είναι το Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών, που εκτός του ουσιαστικού του ρόλου στην αγροτική ανάπτυξη, αποτελεί και κοινοτική μας υποχρέωση από το 2015, μόνο που η κυβέρνηση περί άλλα τυρβάζει, αντιμετωπίζοντας και την γεωργία με επιδοματικές λογικές των de minimis αποζημιώσεων.

error: Content is protected !!