Κατασκευάζεται ράμπα καθέλκυσης σκαφών στις Αλυκές [εικόνες]

milonas

Ξεκίνησαν σήμερα στις Αλυκές οι εργασίες κατασκευής ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών που περιλαμβάνουν την εκσκαφή και εξυγίανση του πυθμένα, τη κατασκευή της ράμπας καθέλκυσης από σκυρόδεμα και τέλος τη προστασία της από τους κυματισμούς με φυσικούς λίθους.

Πιο αναλυτικά θα γίνει εκσκαφή μέσου βάθους 1,20 μέτρων, στη συνέχεια θα γίνει διάστρωση λιθοσυντρίμματος πάχους 30 εκ. για την έδραση των δοκών της θεμελίωσης, θα γίνει η σκυροδέτηση της ράμπας και τέλος θα γίνει εκατέρωθεν της ράμπας θωράκιση με φυσικούς λίθους λατομείου.

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό και αποτελεί ένα αίτημα πολλών ετών των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των ερασιτεχνών αλιέων.

Δείτε εικόνες:

 

 

 

 

 

Facebook Comments

error: Content is protected !!