Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων της Πανελ. Ομοσπονδίας Συλ. Αν. Ρωμυλίας ο Τρ. Γκογκινούδης

stergiou
fotou
Ontopoulos780x90

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ανατ. Ρωμυλίας ο Τριαντάφυλλος Γκογκινούδης εκλέχθηκε υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων Θεσσαλίας. Δηλώνει ότι είναι μεγάλη ευθύνη αλλά γνωστό το αντικείμενο ώστε να συμβάλλει μαζί με το υπόλοιπο ΔΣ ώστε να αναδειχθεί η πανελλήνια ομοσπονδία και να φτάσει εκεί που της αξίζει.

KENT728X100

 

 

error: Content is protected !!