24 διμηνίτες στην υπηρεσία Πρασίνου προσλαμβάνει ο Δήμος Βόλου

fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Είκοσι τέσσερα άτομα πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου, ο Δήμος Βόλου.

KEN

Στη σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου το οποίο συνεδριάζει την Δευτέρα, αναφέρονται:

 

«Το γεγονός ότι:

 1. Οι έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα είχαν ως αποτέλεσμα τα χόρτα στα πάρκα, τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους να μεγαλώσουν σε υπερβολικό βαθμό και να δημιουργούν προβλήματα στην ασφάλεια και στην υγιεινή των δημοτών.
 2. Πολλά δέντρα στον ιδιαιτέρως εκτεταμένο Καλλικρατικό Δήμο Βόλου με πολλά ορεινά χωριά και δέντρα υπερβολικής ανάπτυξης (π.χ. πλατάνια στις πλατείες των χωριών του Πήλιου) με ξερούς κλώνους που πρέπει να απομακρυνθούν καθώς τίθενται σε κίνδυνο ζωές από την πτώση τους, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που η προσέλευση τουριστών είναι ιδιαιτέρως αυξημένη,
 3. Ο όγκος των προϊόντων συντήρησης πρασίνου που παράγονται είναι μεγάλος και ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνει άμεσα και έγκαιρα, αλλά ο αριθμός υπαλλήλων καθαριότητας ΥΕ της Διεύθυνσης είναι πλέον πολύ μικρός.
 4. Λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο Βόλο και τα χωριά του Πήλιου, η εικόνα των χώρων Πρασίνου πρέπει να είναι αξιοπρεπής
 5. Το αντικείμενο της Διεύθυνσης Πρασίνου συνεχώς μεγαλώνει διότι κατασκευάζονται νέοι χώροι πρασίνου όπως κόμβοι, πλατείες, πάρκα και εκτελούμε εργασίες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Το υπάρχον προσωπικό της Διεύθυνσης Πρασίνου την τελευταία επταετία έχει μειωθεί κατά 50%, είναι γηρασμένο, ένα μεγάλο ποσοστό για λόγους υγείας δεν μπορεί να κάνει εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου και δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των υφιστάμενων χώρων πρασίνου (πάνω από χίλια εκατό στρέμματα) και να μπορεί να αντιμετωπίζει και τις κατεπείγουσες, εποχικές ή πρόσκαιρές ανάγκες.
 6. Λόγω του έντονου φόρτου εργασίας της υπηρεσίας μας, πολλά μηχανήματα έχουν υποστεί βλάβες και πρέπει άμεσα να επισκευαστούν.

Καθιστά αναγκαία την άμεση στην πρόσληψη:

 • πέντε (5) ΔΕ Κηπουρών
 • δέκα πέντε (15) ΥΕ εργατών Καθαριότητας
 • ένα (1) ΔΕ χειριστή καλαθοφόρου οχήματος
 • ένα (1) ΔΕ Μηχανοτεχνίτη
 • ένα (1) οδηγό με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.
 • Ένα (1) εργάτη εναερίτη για κοπή ψηλών δέντρων

με σύμβαση ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας.

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 35.6041.001, 35.6054.001.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και την λήψη σχετικής απόφασης.

error: Content is protected !!