Σαχινίδης: Με ανθρωποκεντρική προσέγγιση η συζήτηση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

IMG 20190619 132325431
stergiou
fotou
728x110 3

«Μετά από τρία προγράμματα προσαρμογής και τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα που σχετίζονται τόσο με τη βαριά κληρονομιά της κρίσης γεγονός που τις εμποδίζει να επιτελέσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο όσο και με τις ρυθμιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο για το τραπεζικό σύστημα».  Τα παραπάνω επεσήμανε μεταξύ άλλων υποψήφιος βουλευτής Λάρισας με το ΚΙΝΑΛ Φίλιππος Σαχινίδης, στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων που έγινε στην Αθήνα, με αντικείμενο τις «προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα».

Ο κ. Σαχινίδης σημείωσε επίσης μεταξύ άλλων: «Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι τράπεζες, ο κυριότερος τρόπος μείωσης των «κόκκινων δανείων» από τους ισολογισμούς των τραπεζών έχει γίνει κυρίως μέσω λογιστικών διαγραφών.

Σχετικά φτωχά είναι και τα αποτελέσματα αναφορικά με τις ρυθμίσεις δανείων που έχουν ως στόχο την εξυγίανση τους και την επαναφορά τους σε καθεστώς εξυπηρετούμενου δανείου, καθώς πολλά από τα δάνεια που ρυθμίζονται επανέρχονται σε καθεστώς αθέτησης μόλις λήξει η πρώτη περίοδος προνομιακών όρων που απολαμβάνουν.

Η παράταση του προβλήματος των κόκκινων δανείων αποτελεί πλέον ένα χρόνιο πρόβλημα με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις καθώς:

  • Στερεί πολύτιμους πόρους από την οικονομία, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά και αποτελεί σημαντική τροχοπέδη για την επανεκκίνηση της οικονομίας
  • Διατηρείται ο χρόνιος εγκλωβισμός φυσικών προσώπων και νοικοκυριών σε κατάσταση χρέους.

Τα τελευταία χρόνια, έγιναν προσπάθειες για να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς όμως να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα.

Τα πιστωτικά ιδρύματα παραμένουν σε μια κατάσταση χαμηλής οργανικής κερδοφορίας.

  • ‘Έχουν απωλέσει σημαντικό μέρος των διεθνών τους δραστηριοτήτων και έχουν συρρικνωθεί πολλές από τις επιμέρους δραστηριότητες τους που αφορούσαν ένα ευρύ πεδίο τραπεζικών και χρηματοοικονομικών εργασιών
  • Ο χρόνιος περιορισμός της πιστωτικής επέκτασης έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα τόκων από το υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων. Απαιτείται αποκατάσταση της πιστωτικής επέκτασης και χρηματοδότηση υγιών και με προοπτικές κλάδων της οικονομίας.

Η συζήτηση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια γίνεται μέσα από μια τραπεζοκεντρική προσέγγιση.  Δηλαδή συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα τα μειώσουν από τους ισολογισμούς τους με την ελάχιστη δυνατή ζημιά. Μετά από δέκα έτη κρίσης πρέπει να βλέπουμε την γενικότερη εικόνα, καθώς ο απώτατος στόχος είναι το πώς τελικά, νοικοκυριά, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα ανακτήσουν τις δυνατότητες τους να  δραστηριοποιούνται στην οικονομία και να είναι πάλι οικονομικά ενεργοί. Έτσι θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.»

Πηγή: onlarissa.gr

KENT728X100
error: Content is protected !!