Συνεργασία Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο και «Ιππόκαμπου»

Logo Ιππόκαμπος
stergiou
fotou
728x110 3

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, σε συνεργασία με το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Νομού Μαγνησίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ», διοργανώνει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία του Ν. Γάτσου 68 – Ρ. Φερραίου, συνάντηση συνεργασίας των στελεχών του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ».

728X100 3

Σκοπός της συνάντησης θα είναι η επίσημη έναρξη της συνέργειας με τίτλο Ευαισθητοποίηση Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Νομού Μαγνησίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» σχετικά με την ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της Κ.Αλ.Ο. και πιο συγκεκριμένα:
·        Η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σχετικά με τη λειτουργία, τους σκοπούς και το πλαίσιο δράσης του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας
·        Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
·        Η καταγραφή αναγκών Σωματείου στο θεματικό πλαίσιο της προώθησης της ένταξης των μελών του στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παραδοθεί ενημερωτικό Τρίπτυχο Φυλλάδιο Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας και η Προωθητική Αφίσα Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας. Ως αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτή τη δράση προσδιορίζονται: η ευαισθητοποίησης των μελών του Σωματείου και της ευρύτερης κοινωνίας της Μαγνησίας σχετικά με τις εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για την εξυπηρέτηση της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ο προγραμματισμός κοινών δράσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) για την εργασιακή αποκατάσταση ατόμων με κινητική αναπηρία.

error: Content is protected !!