Παράταση συμβάσεων εργαζομένων στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Την παράταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων για 23 υπαλλήλους – ωφελούμενους του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020 αποφάσισε ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου. Η παράταση των συμβάσεων τους γίνεται για τέσσερις μήνες, ενώ η επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του Ο.Α.Ε.Δ. και του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

KENT 2
error: Content is protected !!