Νίκη Βόλου: Δεν θα μας εκδιώξετε παρανόμως από το Πανθεσσαλικό

5a37b900f14300e7585af3edaff77a4a XL 1024x576 1024x480
milonas 728x120

Με την κατηγορηματική θέση ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι και το 2020, ώστε να χρησιμοποιούνται από τη  Νίκη Βόλου οι  εγκαταστάσεις του Πανθεσσαλικού Σταδίου, η διοίκηση του αθλητικού σωματείου απαντάει στην  Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου, ενώ παράλληλα  δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδώσει τους φόρους του Πανθεσσαλικού καθώς η έξωση που που επιδόθηκε στο σωματείο είναι παράνομη. Τονίζει δε  ότι η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου της οφείλει 40.000 ευρώ.  Το εξώδικο της Νίκης απαντά σε εξώδικο που έλαβε από την Eταιρεία Aκινήτων του Δημοσίου για αποδώσει τον χώρο.

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σε απάντηση της από 04/07/2019 Εξωδίκου Δήλωσης Πρόσκλησης σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:
1. Έχουμε εκπληρώσει όλους τους όρους της με αριθμό. Πρωτ.: 6441/08-08-2017
απόφασης- συμφωνίας της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε, με το σωματείο μας και ,
επομένως , αυτών των όρων — υποχρεώσεων του άρθρου 13 της συμφωνίας ,καθόσον
για τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και της αδειοδότησης του Πανθεσσαλικού
Σταδίου δαπανήσαμε πλέον των 80.000 ευρώ , τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τον
υπεύθυνο μηχανικό του Σταδίου αυτού και υπάλληλό σας, (βλ. την από 18/07/2018 τεχνική
έκθεση του υπαλλήλου αυτού.).
Συνεπώς είναι πρόδηλο ότι το μεν έχουμε προκαταβάλει απο τον Αύγουστο του 2017 τα
ενοίκια τριών ετών ήτοι: μέχρι μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020 , καθώς και το ποσό των 5000
ευρώ περίπου, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% των οφειλών της παλαιάς ΠΑΕ προς την
εταιρία σας. σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω συμφωνίας. Το δέ υπόλοιπο ποσό
των 40.000 ευρώ , που μας οφείλετε , εκπρόσωποί σας μας έχουν προτείνει συμψηφισμό
με άλλες είδους παροχές προς το σωματείο μας (εκμετάλλευση κυλικείου κ.λ.π )
Υπό τα δεδομένα αυτά , τα οποία άλλωστε δεν μπορούν να αμφισβητηθούν η ώς άνω
εξώδικη δήλωση πρόσκλησή σας , είναι όσον αφορά το σωματείο μας (Γ,Σ,Β “Η ΝΙΚΗ” )
παντελώς ανακριβής και ως εκ τούτου καθίσταται άνευ αντικειμένου.
2. Καταγγέλλουμε, περαιτέρω , ότι :
 Aρνηθήκατε επί 2 (δύο ) έτη, τελείως καταχρηστικά, να προβείτε στην τυπική
καταγραφή των όρων της συμφωνίας, παρά το ότι αυτή λειτουργούσε κανονικά και
εκπληρώναμε τους όρους της.
 Πριν τη λήξη της δικής μας συμφωνίας έχετε προβεί παρανόμως σε συμφωνία για
παραχώρηση των ίδιων χώρων με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. Και
 Αιτία της επιδοθείσας εξώδικης δήλωσης σε μας αποτελεί η απόφαση να μας
εκδιώξετε παρανόμως , προκειμένου να παραχωρήσετε το χώρο στην ανωτέρω
ΠΑΕ.
3. Επιφυλασσόμαστε ρητά ν’ αξιώσουμε όλες τις δαπάνες (θετικές και αποθετικές ζημιές)
στις οποίες έχουμε προβεί. Επίσης, επιφυλασσόμαστε για τυχόν υποβολή μηνύσεων σε
βάρος των εκπροσώπων ( Γεν. Διευθυντή, κ.λ.π ) της ΕΤΑΔ Α.Ε., για την υπαίτια
πρόκληση ζημιάς σε βάρος του σωματείου μας και της ΕΤΑΔ Α.Ε.
4. Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται ν’ αποδώσουμε τους χώρους που νομίμως μας έχουν
παραχωρηθεί και ότι η όχλησή σας αυτή, κατόπιν των ανωτέρω , επαναλαμβάνουμε ,
ουδέν νόμιμο έρεισμα έχει.
5. Ζητούμε, τέλος. την άμεση αποκατάσταση της φήμης του σωματείου μας, χάριν της
νομιμότητος .

error: Content is protected !!