Κάλεσμα της ΔΕΥΑΜΒ σε κατοίκους Πορατριάς, Μακρινίτσας, Σταγιατών να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης

1556954758320645312
stergiou
fotou
728x110 3

Η ΔΕΥΑΜΒ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 237/28-06-2019 απόφαση του Δ.Σ. ΚΑΛΕΙ όλους τους καταναλωτές του ορεινού όγκου (Πορταριά, Μακρυνίτσα, Κατωχώρι, Σταγιάτες) να συνδεθούν ολοκληρωμένα με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 8/2016 απόφασης του Δ.Σ..

728X100

Επειδή η δημόσια υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και μας αφορά όλους, όσων τα ακίνητα δεν έχουν συνδεθεί ακόμη με τα δίκτυα ύδρευσης –  αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ καλούνται για τελευταία φορά όπως μέχρι την Παρασκευή 20/09/2019 να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη σύνδεση των ακινήτων τους, άλλως η ΔΕΥΑΜΒ είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία για την προάσπιση της δημόσιας υγείας

error: Content is protected !!