Αυξάνεται η ανάγκη για αίμα το καλοκαίρι

kicvtyvxdl5ca4e55975277
milonas 728x90 1
FCO Banner 728x110 1

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται. Γι’ αυτό και οι εκκλήσεις, τόσο από το Νοσοκομείο, όσο και από εθελοντικές οργανώσεις να μην αμελήσουμε, όσοι μπορούμε, να δώσουμε αίμα, σώζοντας έτσι μία ζωή. Εξάλλου, στην άδεια του καλοκαιριού ο ελεύθερος χρόνος είναι περισσότερος και άρα αξιοποιήσιμος…

error: Content is protected !!