ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πράσινο φως για τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχίαλου με τον βιολογικό καθαρισμό του Βόλου

nea agxialos

 

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο που αφορά τη σύνδεση του δικτυού αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχίαλου με τον βιολογικό καθαρισμό του Βόλου, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 9.362.000,00 € με ΦΠΑ.

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Προχωράμε στην χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για τη Ν. Αγχίαλο που προήλθε μέσα από τη συνεργασία με το Δήμο Βόλου. Είναι για ένα έργο ουσίας και χρήσιμο με βαθύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο οποίο διεισδύουν στις επιθυμίες των κατοίκων της περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο συμβάλει στην προστασία του Παγασητικού κόλπου και της δημόσιας υγείας. Με έργα όπως αυτό στηρίζουμε θέσεις εργασίας και δημιουργούμε μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ως «μέρος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Ν Αγχίαλος – Βόλος», με τη διαχείρισή του να ανήκει στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους: η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ποσό 7.550.000,00 ευρώ και  ποσό 1.812.000,00 (που αφορά σε ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Mείζονος Περιοχής Βόλου.

Δικαιούχος και Φορέα Υλοποίησης του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β . Ακολουθεί πλέον η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από τη ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου, για την προώθηση κατασκευής του έργου.

Το έργο αφορά στις απαιτούμενες εργασίες για την διασύνδεση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου με το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Α3 των Ν. Παγασών και μέσω αυτού, με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜ Βόλου. Προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) Αντλιοστασίων Λυμάτων (Δ2, Δ4, Δ7), η αναβάθμιση του υφιστάμενου Αντλιοστασίου Α3, και αγωγοί μεταφοράς συνολικού μήκους 12,8km

Το εν λόγω έργο είναι η 3η εργολαβία της πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Ν Αγχίαλος – Βόλος», για την οποία η 1η εργολαβία «Κατασκευή Βαρυτικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν Αγχιάλου Δ Βόλου»  είναι υπό υλοποίηση και η 2η εργολαβία «Κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών και Α/Σ Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν Αγχιάλου Δ. Βόλου» είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.

Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της Ν. Αγχιάλου Δήμου Βόλου και η διασύνδεση αυτού με την ΕΕΛ του Βόλου, συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία λυμάτων της Ν. Αγχιάλου, που αποτελεί οικισμό Γ’ Προτεραιότητας (>2.000 κατοίκων),  συμβάλλοντας: α) στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό 2.000-15.000 ι.κ., β) στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

 

error: Content is protected !!