Το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας» ευθύνεται για τις υψηλές θερμοκρασίες στη Λάρισα

larissa psila16 780x405
banner
milonas 728x120

Επιβάρυνση του θερμικού κλίματος της Λάρισας,λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας,δείχνουν οι καταγραφές των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Είναι χαρακτηριστικό πως κατά τη διάρκεια του τριημέρου από 08 έως 10/08/2019, ο ΑΜΣ της πόλης της Λάρισας κατέγραψε τις υψηλότερες μέγιστες και ελάχιστες ημερήσιες θερμοκρασίες, μεταξύ των 5 συνολικά ΑΜΣ που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως φαίνεται στην Εικ. 1, οι μέγιστες θερμοκρασίες στην πόλη της Λάρισας ξεπέρασαν τους 38 oC, όντας υψηλότερες κατά 1 – 2 oC από τις αντίστοιχες τιμές που καταγράφηκαν σε Πλατανούλια, Νέσσωνα, Πλατύκαμπο και Χάλκη. Περισσότερο ανησυχητική είναι η παρατήρηση πως οι ελάχιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στην πόλη της Λάρισας ήταν 2 – 5 o Cυψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές στους περιφερειακούς ΑΜΣ.

Αιτία για την επιβάρυνση αυτή του θερμικού κλίματος της Λάρισας είναι η αστική θερμική νησίδα, ένα φαινόμενο το οποίο αποδίδεται:

  • στην «παγίδευση» θερμότητας (μέσω ηλιακής ακτινοβολίας) από τις αστικές επιφάνειες (δρόμοι, κτήρια)κατά τη διάρκεια της ημέρας και την επανεκπομπή της κατά τη διάρκεια της νύχτας,
  • στην αστική γεωμετρία (ψηλά κτήρια, στενοί δρόμοι) που δρα ανασταλτικά για την ψύξη της πόλης (η πόλη συμπεριφέρεται ουσιαστικά ως θερμοκήπιο) κατά τη διάρκεια της νύχτας,
  • και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (χρήση κλιματισμού) που αυξάνουν τη διαθέσιμη θερμότητα εντός του αστικού ιστού.

Με βάση τις καταγραφές από το δίκτυο ΑΜΣ του ΕΑΑ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, η μέγιστη ένταση της θερμικής νησίδας φτάνει τους 4 oC (μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της πόλης και των περιχώρων), ενώ η αντίστοιχη μέση τιμή είναι της τάξης των 2 oC (μεσοσταθμικά, η Λάρισα είναι πιο «ζεστή» από τα περίχωρα της κατά 2 oC).

Το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας» ευθύνεται για τις υψηλές θερμοκρασίες στη Λάρισα
Εικόνα 1: Μέγιστες (κόκκινο) και ελάχιστες (μπλε) θερμοκρασίες που κατέγραψαν οι ΑΜΣ του ΕΑΑ/meteo.gr στην περιοχή της Λάρισας,κατά τη διάρκεια του τριημέρου 08 – 10/08/2019.

Πηγή: meteo.gr – Θ. Μ. Γιάνναρος

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!