Επιμελητήριο Μαγνησίας: Νέο μητρώο συντελεστών παραγωγής δημ. και ιδιωτικών έργων

EPIMELHTHRIO 782x520
milonas 728x120

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 71/2019 (Α’112) δημιουργήθηκαν τα «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μ.Η.Τ.Ε.).

Το Μ.Η.Τ.Ε. περιλαμβάνει α) το μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.) και β) το μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Εργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.).

error: Content is protected !!