Δύο νέα τμήματα στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Βόλου

21543820 154475595137312 9159420516825131718 o
milonas 728x120

Με την προσθήκη δύο νέων τμημάτων θα λειτουργήσει τη φετινή χρονιά το ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Βόλου, πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον φοίτηση 44 σπουδαστών. Πρόκειται για το τμήμα Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ (α΄ εξ.) και Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α΄ εξ.) που θα εγγράψουν από 22 σπουδαστές το κάθε τμήμα. Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, από 02-09-2019 έως και 13-9-2019.
Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα, Αίτηση Επιλογής: Συμπληρώνεται σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό].
Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. [υποχρεωτικό].

error: Content is protected !!