Πωλούν σπίτια μέσω Facebook – Αυξάνονται οι Λαρισαίοι που κάνουν αγοροπωλησίες

fb buy 1
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Κάποτε μπορεί να φάνταζε όνει­ρό Θερινής νυκτός. Σήμερα ωστό­σο είναι μια εικόνα πολύ οικεία στουs περισσότερους. Οι αγοροπωλησίες μέσω του διαδικτύου δεν είναι κάτι καινούριο.

Το γεγονός όμως πως μπορεί κάποις να πουλήσει ακόμα και το σπίτι του μέσω Facebook αποτελεί, αν μη χι άλλο, κομβικό σημείο στην ιστορία των συναλλαγών. Οι online αγορές προϊόντων έχει εξελιχθεί σ’ έναν εκ των βασικότερων τρόπων συνεργασίας πολιτών. Από έπιπλα, εργαλεία, παιδικά εί­δη, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα και παπούτσια μέχρι και οικόπεδα αλλά και σπίτια τελειωμένα ή ημιτελή στα τούβλα. Κάποιος δεν το χρειάζεται και θέλει χρήματα και κάποιος άλλος ψάχνει…«Με μια νέα δυνατότητα που ονο­μάζεται market place μπορούν όλοι εύκολα να δούνε ανά πάσα στιγμή τι πωλείται από τους άλλους χρήστες στη περιοχή τους» μας εξηγεί ένας Λαρισαίος που θέ­λει να κρατήσει την ανωνυμία του αλλά κανένα… παλιό αντικείμενό του «Το κάνω εδώ και χρόνια. Πουλάω οτιδήποτε δεν μου χρειάζεται μέσω διαδικτύου, καθώς μετρητά ή με την καταβολή του ποσού σε λογαριασμό τράπεζας αν η απόστασηση δεν βοηθάει. Επειδή όμως τo ενδιαφέρον ίων πολιτών είναι αυξημένο, μοιραία εκεί οδηγούνται και αρκετοί επαγγελματίες$. Και επειδή όπου πηγαίνει ο περισσότερος κόσμος ακολουθεί και το χρήμα, σχεδόν πάντα ακολουθεί και η Εφορία.

Πριν λίγο διάστημα έγινε γνωστό πως με τις νέου τύπου διασταυρώ­σεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δη­μοσίων Εσόδων, διαπιστώνεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε κάποια καταστήματα που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του ίντερ­νετ.

Μια εταιρεία στην Ελλάδα -για πα­ράδειγμα- από την αρχή της λειτουργίας της – Φεβρουάριο 2018 – υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., ενώ στην πραγματικότητα το πλήθος της συναλλακτικής της δραστηριότητας ήταν πολύ μεγάλο, καθό­σον είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 28.000 αποστολές εμπορευμάτων προς ιδιώτες πελάτες της, με την αξία συναλλαγών να υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. Το ΣΔΟΕ, δέσμευσε τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας στον οποίο κατέληγαν οι αντικαταβολές πελατών.

Και όλα αυτά σε μια εποχή που οι Έλληνες στρέφονται στις online αγορές. Σύμφωνα με ια στοιχεία της έρευνας “Focus on tech life” τnς Focus Bari, η οποία αφορά στο α’ τρίμηνο του 2019, 3 στους 5 (59%) Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου πραγματοποίησαν τουλάχι­στον μία online αγορά κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Όπου υπάρχει πολύ χρήμα δεν πηγαίνει μόνο η Εφορία. Έχουν προλάβει να φτάσουν και οι… απατεώνες κατ’ επάγγελμα. Το 35% των αναφορών που δια χειρίσθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» το 2018 αφορούσε σε εξ αποστάσεως συναλλαγές$. Σε μια πρόσφατη τοποθέτηση της, η αναπληρώτρια συνήγορος Καταναλωτή Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη ανέφερε πως το 2018 και το 2019 ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας δέχ­θηκαν αναφορές καταναλωτών για μεμονωμένα ηλεκτρονικά κα­ταστήματα που είτε δεν παραδί­δουν το προϊόν που παραγγέλθηκε είτε παραδίδουν σκοπίμως προ­ϊόντα, χωρίς τις συνομολογημένες ιδιότητες, π.χ. παπούτσια σε διαφορετικό νούμερο από το παραγγελθέν, οπότε, όταν ο καταναλωτής τα επιστρέφει για να λάβει το προϊόν της επιλογής του, χάνει, τε­λικά, και τα χρήματα που κατέβαλλε (εκτός εάν ευοδωθεί η διαδικα­σία τnς αμφισβήτησης συναλλαγής) και το προϊόν.

Συνήθης πρακτική, στις περιπτώσεις αυτές, είναι η μετεγκατάσταση του ηλεκτρονικού καταστήματος, μετά από 6 μήνες – ένα έτος δραστηριότητας, σε άλλο κράτος μέλος, τις περισσότερες φορές σε όμορες βαλκανικές χώρες,όπου οι έλεγχοι για αθέμιτές εμπορικές πρακτικές δεν είναι πάντοτε εντατικοί.

Οι πωλήσεις των προϊόντων γίνον­ται σε κάποιες περιπτώσεις μέσα από ιστοσελίδες στις περισσότερες περιπτώσεις όμως μέσω των μέ­σων κοινωνικής δικτύωσης (ιδίως facebook και Instagram).

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2020

Για την αποτελεσματικότερη αντι­μετώπιση τέτοιων και πολλών άλ­λων περιπτώσεων, σημαντική ανα­μένεται να είναι η συμβολή του νέ­ου Κανονισμού 2017/2394 σχετι­κά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλω­τών, ο οποίος θα αρχίσει να εφα­μόζεται από τις αρχές του νέου έτους.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία 

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 2
error: Content is protected !!