ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή είναι η πρόταση του ΤΕΕ Μαγνησίας για την αέρια ρύπανση στον Βόλο

ΤΕΕ 1024x496

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας στη χθεσινή της συνεδρίαση (Τετάρτη 4/9/2019) με θέμα τον εντοπισμό των πηγών προέλευσης της ενοχλητικής οσμής, που έχει χαρακτηριστικά χημική οσμής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη την καλή τεχνική πρακτική προσέγγισης τέτοιων ζητημάτων, προτείνει προς όλους τους αρμόδιους φορείς να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία, η οποία και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη:

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Ειδικότερα, σε κάθε προσπάθεια αποτίμησης της ποιότητας αέρα, βασική συνιστώσα είναι ο επιμερισμός της συνεισφοράς κάθε πηγής ή κατηγορίας πηγών που παράγουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Πρέπει λοιπόν να αναγνωριστούν οι ρυπογόνες ενώσεις, να ταυτοποιηθούν και να μετρηθούν οι συγκεντρώσεις τους σε διάφορα σημεία της πόλης. 

Μεγάλη σημασία της παραπάνω διαδικασίας υπάρχει για τις περιοχές όπου οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν τις θεσπισμένες οριακές τιμές της ΕΕ.

Επιστημονικά εφαρμόζονται αρκετές μεθοδολογίες που αποσκοπούν στο να δώσουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να αναγνωρίσουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες πηγών ρύπανσης, ως τις κυρίως υπεύθυνες για υπερβάσεις των σχετικών οριακών τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων και να ποσοτικοποιήσουν τη συνεισφορά τους στο συνολικό αριθμό υπερβάσεων. 

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση μετρήσεων ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων ρύπων, με παράλληλη εφαρμογή αριθμητικών μοντέλων διασποράς.

Θεωρούμε επιβεβλημένο να εφαρμοστεί από τις αρμόδιες αρχές η κατάλληλη μεθοδολογία όπως π.χ. «ο επιμερισμός πηγών ρύπανσης με χρήση της μεθόδου αποδέκτη(receptor model) για μέτρηση και ποσοτικοποίηση των παραγόμενων ρύπων. 

Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν:

  • συνδυασμένες μετρήσεις, σε επιλεγμένα σημεία-αποδέκτες, των συγκεντρώσεων των ρύπων ενδιαφέροντος 
  • ανάλυση αυτών των ταυτόχρονων μετρήσεων, με τη βοήθεια κατάλληλου μοντέλου – αποδέκτη όπως ονομάζεται, που θα οδηγήσει στην αναγνώριση της «χημικής υπογραφής» κάθε κατηγορίας πηγών εκπομπής και 
  • ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς του καθενός ρύπου στο συγκεκριμένο σημείο-αποδέκτη. 

Στόχος πιο απλά είναι, να εντοπισθούν οι πηγές ρύπανσης, που μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό να βρεθούν, και πιθανά προκαλούν το φαινόμενο (βάσει των εκατοντάδων καταγγελιών) της χημικής οσμής μέσα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου.

Πρέπει λοιπόν να τοποθετηθούν – όσο το δυνατόν περισσότερα, για μεγαλύτερης ακρίβειας αποτελέσματα – σημεία δειγματοληψίας και τα δείγματα να αναλυθούν σε πιστοποιημένες συσκευές, ώστε να υπάρχει το δυνατόν καλύτερη ταυτοποίηση της προέλευσης των ρύπων, δηλαδή ο ακριβής εντοπισμός των πηγών ρύπανσης.

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι το ΤΕΕ Μαγνησίας από την πρώτη στιγμή έχει λάβει ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα της αέριας ρύπανσης στην πόλη του Βόλου, με επιστημονικές προτάσεις και θέσεις, διάθεση  ανθρώπινου δυναμικού επιστημονικά καταρτισμένου, συμβάλλοντας σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς στο να αναδειχθεί το πρόβλημα, αλλά και να υπάρξει κινητοποίηση στο θέμα της αντιμετώπισής του.

Κύριος γνώμονας για το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δραστηριότητα και ο εντοπισμός όσων ρυπαίνουν με αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους. 

Στις περιπτώσεις διαπιστωμένης ρύπανσης η αντιμετώπιση είναι μονόδρομος, δηλαδή η άμεση διακοπή κάθε ενέργειας και δραστηριότητας που ρυπαίνει. 

error: Content is protected !!