ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εσπερίδα στο Επιμελητήριο Λάρισας με θέμα μελέτη για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας των λαρισινών επιχειρήσεων

stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ σε συνεργασία με την εταιρία FINANCIAL BUSINESS SYSTEMS (F.B.S) διοργανώνει ειδική εσπερίδα στις 26/9/2019 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου με θέμα: «Η επιχείρηση επί …χάρτου -Αποτελέσματα ειδικής μελέτης της FBS για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Ν. Λάρισας». Σ

το πρώτο μέρος του θέματος θα παρουσιασθεί ειδική μεθοδολογία της FBS προσαρμοσμένη στις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων, με επιμέρους θεματικές ενότητες:

➢ Λειτουργική αναδιοργάνωση

➢ Σχέδιο αναδιάρθρωσης

➢ Οδικός χάρτης ρευστότητας

➢ Διοίκηση της αξίας της επιχείρησης

Η καινοτομία της μεθόδου συνίσταται στη σύνδεση των λογιστικών αποτελεσμάτων με τις ταμειακές δυνατότητες στα πλαίσια της ανάκαμψης της επιχείρησης, της αναδιάρθρωσης, με κατάληξη στη Διοίκηση της αξίας της επιχείρησης.

Το Δεύτερο μέρος της εισήγησης περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ειδικής μελέτης της FBS για το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Ν. Λάρισας. Η ανταγωνιστικότητα εξετάσθηκε με όρους: – ανάπτυξης -αποδοτικότητας -δανειακής βιωσιμότητας Στην έρευνα εξετάσθηκε ένα δείγμα 300 επιχειρήσεων με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ.

Η εξέταση των επιχειρήσεων καλύπτει το χρονικό ορίζοντα 2013-2017. Η όλη εκδήλωση και οι επιμέρους θεματικές ενότητες παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον και χαρακτηρίζονται για το πρακτικό και εφαρμόσιμο περιεχόμενο.

Πηγή: onlarissa.gr

KENT 2
error: Content is protected !!