Ερώτηση Μεϊκόπουλου – Παπανάτσιου για την αποζημίωση των παραγωγών αχλαδιών ποικιλίας «Κρυστάλλι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2019 ΣΥΡΙΖΑ
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

 

Ερώτηση κατέθεσαν οι Βουλευτές Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κατερίνα Παπανάτσιου στις 11/09/2019 στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα την ένταξη των  παραγωγών αχλαδιών ποικιλίας «Κρυστάλλι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), ώστε να αποζημιωθούν για την πολύ χαμηλή και σε μερικούς οπωρώνες μηδενική φετινή παραγωγή που, σε συνδυασμό με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, δυσχεραίνει οικονομικά δυσανάλογα τους αχλαδοπαραγωγούς της περιοχής, διακυβεύοντας το ίδιο το μέλλον της καλλιέργειας. 

KEN 1

Αναλυτικά η Ερώτηση:

Προς: τoν κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Καταβολή αποζημίωσης, λόγω εξαιρετικά μειωμένης παραγωγής, στους παραγωγούς αχλαδιών ποικιλίας «Κρυστάλλι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου».

Με το υπ΄ αριθμ. 6328/10.09.2019 έγγραφό του, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, ενημέρωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας και το Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Λάρισα, για την χαμηλή και σε μερικούς οπωρώνες μηδενική φετινή παραγωγή αχλαδιού ποικιλίας «Κρυστάλλι» στην περιοχή του Δήμου.

Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου και κυρίως στην Κοινότητα Βελεστίνου η παραγωγή αχλαδιών ποικιλίας «Κρυστάλλι» αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια παραδοσιακή, δυναμική καλλιέργεια της περιοχής και σημαντική για την τοπική οικονομία, καθώς το προϊόν είναι άριστο σε ποιότητα και σε εμφάνιση και για το λόγο αυτό περιζήτητο στις αγορές.

Η πολύ χαμηλή φετινή παραγωγή σε συνδυασμό με τη χαμηλή παραγωγή της παρελθούσας καλλιεργητικής περιόδου και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, έχουν επιφέρει τους αχλαδοπαραγωγούς της ποικιλίας «Κρυστάλλι» σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική θέση, σε σημείο που οι παραγωγοί να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους ανάγκες και έτσι να διακυβεύεται το μέλλον της ίδιας της καλλιέργειας, η οποία ενισχύει σημαντικά την οικονομία της περιοχής. Σημειωτέον ότι η μειωμένη φετινή και περσινή παραγωγή αχλαδιών δεν οφείλονται σε αίτια που καλύπτονται από τον κανονισμό αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.

Επειδή, η ποικιλία αχλαδιών «Κρυστάλλι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου και κυρίως της Κοινότητας Βελεστίνου αποτελεί μία παραδοσιακή καλλιέργεια άριστης ποιότητας.

Επειδή, το προϊόν είναι περιζήτητο στην αγορά και για το λόγο αυτό η καλλιέργεια είναι σημαντική για την τοπική οικονομία.

Επειδή, η φετινή παραγωγή της ποικιλίας αχλαδιών «Κρυστάλλι» ήταν εξαιρετικά χαμηλή και σε μερικούς οπωρώνες μηδενική και σε συνδυασμό με τη χαμηλή παραγωγή της παρελθούσας καλλιεργητικής περιόδου έχει προκαλέσει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στους παραγωγούς, ενώ τα αίτια που τη προκάλεσαν δεν καλύπτονται από το κανονισμό αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.

Επειδή, η αγροτική οικονομία και η πρωτογενής παραγωγή είναι σημαντικοί πυλώνες της οικονομίας της χώρας μας και θα πρέπει να ενισχύονται. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να εντάξει τους παραγωγούς της καλλιέργειας αχλαδιών «Κρυστάλλι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), ώστε να αποζημιωθούν για την πολύ χαμηλή φετινή παραγωγή και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές ανάγκες τους, για να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν αυτή την πολύ σημαντική για την περιοχή καλλιέργεια;

Ο ερωτώντες  βουλευτές

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Κατερίνα Παπανάτσιου

error: Content is protected !!