Επιτροπή για τον «έλεγχο» της Τεχνητής Νοημοσύνης

2729458
stergiou
fotou
728x110 3


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, 12:03

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Κατά τη διάρκεια της 1353ης συνάντησής της στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέστησε μια ad hoc επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη – CAHAI, προκειμένου να εξετάσει τη σκοπιμότητα ενός νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης.

Για την εκτέλεση των εργασιών της, η Ad hoc Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης (CAHAI) θα λάβει υπόψη τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και θα διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με πολλούς ενδιαφερομένους.

Σημειώνεται ότι, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 17 Μαΐου 2019, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης συμφώνησαν ότι, η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά απαραίτητη την διερεύνηση της σκοπιμότητας και του δυνητικού περιεχομένου ενός νομικού πλαισίου που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, 12:06

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!