Μόνιμη κοινή Επιστημονική Επιτροπή για την αέρια ρύπανση συγκροτούν επιστημονικοί φορείς της Μαγνησίας

ΒΟΛΟΣ 1024x480
milonas 728x120

Tην σύσταση μόνιμης κοινής Επιστημονικής Επιτροπής για το θέμα της αέριας ρύπανσης στο Βόλο, αποφάσισαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Επιστημονικών φορέων του Βόλου, σε συνάντηση που είχαν χθες, Δευτέρα (16-9-2019). Ειδικότερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας & Αλμυρού, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, συμφώνησαν στη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής, προκειμένου να συντονίσουν την δράση τους – σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – στο φλέγον θέμα της αέριας ρύπανσης (και εν γένει της προϊούσας περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία στα μέλη τους και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Όπως αποφασίστηκε, η Επιστημονική Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά,  με σκοπό την αρτιότερη και πλέον συστηματική αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την διατύπωση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων/προτάσεων επίλυσης, άλλως άμβλυνσης των τυχόν προβλημάτων που θα διαπιστωθούν, μέσω της λειτουργίας της, με αποδέκτες αυτών (συμπερασμάτων/προτάσεων) τις αρμόδιες διοικητικές Αρχές (σε επίπεδο τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής Διοίκησης).

Η σχετική πρωτοβουλία της κοινής Επιστημονικής Επιτροπής θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, με στόχο την επιστημονική υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων διοικητικών Αρχών, χωρίς να αποκλείεται η δημοσιοποίηση των απόψεών της στο ευρύτερο κοινό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι πράξεις ή παραλείψεις αρμοδίων διοικητικών Αρχών ή φορέων της ιδιωτικής οικονομίας συνιστούν άμεσες ή έμμεσες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η  Επιτροπή θα δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο τις σχετικές διαπιστώσεις της και θα εισηγείται στους Φορείς που την συγκροτούν την από κοινού λήψη κατάλληλων διοικητικών, αλλά και ένδικων μέτρων κατά των υπαιτίων.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της κατ΄ αρχήν συζήτησης των οικείων θεμάτων ενδιαφέροντος της Επιτροπής, επισημάνθηκε ιδιαίτερα :

  • η ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης από τις Αρχές ( Περιφέρεια Θεσσαλία) πάνω στο σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε για τον εντοπισμό, με επιστημονικά τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη μέθοδο, των πηγών προέλευσης της ενοχλητικής οσμής, που έχει χαρακτηριστικά χημικής οσμής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου,
  • η ανάγκη λειτουργίας δικτύου σταθμών παρακολούθησης των τιμών ρύπων της αέριας μέτρησης, με δημοσιοποίηση των τιμών σε πραγματικό χρόνο και  ενημέρωση των πολιτών, σύμφωνα άλλωστε και με τις προβλέψεις της ενωσιακής (Ε.Ε.) περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  • στην ανάγκη επικαιροποίησης στοιχείων και συνέχισης της Επιδημιολογικής Μελέτης των επιπτώσεων στην υγεία από τις υπερβάσεις στις τιμές των ρυπαντών

Την απόφαση συνυπογράφουν οι: Ευθύμιος Τσάμης – Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Καπούλα Αθανασία – Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Στρατηγόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Ματσιόλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας & Αλμυρού, Κλάρα Αικατερίνη – Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Λάμπρος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, Σακκόπουλος Ιωάννης – Γενικός Γραμματέας Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

error: Content is protected !!