ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

Στιγμιότυπο 2019 09 20 9.45.00 πμ

O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει σταθερά και αποδεδειγμένα ως αδιαπραγμάτευτη αρχή του τη σύννομη λειτουργία του. Εφαρμόζει στις 33 εγκαταστάσεις που λειτουργεί σε 26 πόλεις στην Ελλάδα, τις βέλτιστες και πλέον ασφαλείς για τους εργαζόμενους, τους πολίτες και το περιβάλλον πρακτικές, νομοθετημένες σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα υπόκειται σε αυστηρότατο και τακτικότατο έλεγχο τήρησης αυτών.

KEN 728X100

Τα τελευταία δυο χρόνια στην περιοχή του Βόλου, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ υφίσταται τη στοχευμένη, συστηματική και υστερόβουλη προσπάθεια σπίλωσης της φήμης της από συγκεκριμένα άτομα. Τα άτομα αυτά παραπλανούν την κοινή γνώμη, διαδίδοντας ανυπόστατους ισχυρισμούς σχετικά με την εταιρεία και τη λειτουργία της, παρά τον καταιγισμό πορισμάτων ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών, αποφάσεων των αδειοδοτούσων αρχών και κρίσεων των αρμοδίων δικαστηρίων που επιβεβαιώνουν το σύννομο της λειτουργίας της και το αβάσιμο και ψευδές των ισχυρισμών τους.

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ενεργεί πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με τους νόμους και με σεβασμό στους θεσμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό προχωρά στην κατάθεση αγωγής κατά όσων στοχευμένα, συστηματικά και υστερόβουλα προβαίνουν σε δυσφημιστικές δηλώσεις που βλάπτουν την επαγγελματική τιμή, φήμη και αξιοπιστία της στην τοπική κοινωνία. Επιφυλάσσεται δε για την άσκηση κάθε πρόσφορου ένδικου μέσου για την προάσπισή της.

Με παρουσία 108 ετών στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, λειτουργεί υπεύθυνα έναντι των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας σε πλήρη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται συμμετέχει διαχρονικά και με απόλυτη διαφάνεια στο δημόσιο διάλογο με βάση μόνο επιστημονικά τεκμηριωμένα αξιόπιστα στοιχεία.

 

error: Content is protected !!