Διευκρίνηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Άνω Γατζέας

monastiriaB im agias triados ano gatzeas4
milonas 728x120

Από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Άνω Γατζέας λάβαμε την παρακάτω επιστολή και τη δημοσιεύουμε:

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά, χαίρετε εν Κυρίω.

Διά του κανονικού ενσφράγιστου τούτου  Μοναστηριακού ημών Γράμματος, σπεύδω να αποκαταστήσω την αλήθεια εις το ανακριβές δημοσίευμα [της 01ης-09-2019], ότι δήθεν η Ιερά ημών Μονή «είναι ένα από τα πλουσιότερα Μοναστήρια της Ελλάδος, έχουσα πλήθος στρεμμάτων εις διάφορους τόπους της Ελλάδος».

Σας ενημερώνω ότι α) η Ιερά ημών Μονή, ως Μετόχιον – εξάρτημα  δηλαδή της κυριάρχου ημών Μονής, ήτοι της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, ουδέν περιουσιακόν στοιχείον έχει, ούτε δύναται ποτέ να αποκτήσει και κατά συνέπειαν τυγχάνει εις την κυριολεξίαν το πλέον πτωχότερον Μοναστήρι της Ελλάδος και β) όλα τα έξοδα συντηρήσεως αυτού και της διαβιώσεως εν αυτώ των μελών της αδελφότητος ημών, εξασφαλίζονται εξ ιδίων πόρων.  

Με την θερμήν παράκλησιν, όπως δημοσιεύσητε τούτο κατά τον νόμον εις την ιδία στήλην της ηλεκτρονικής εφημερίδος σας, διατελώ μετ’ ευχών πολλών και άπειρον αγάπης Χριστού.

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Χατζηνικολάου

 

 

error: Content is protected !!