ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περιφ. Ενότητα Μαγνησίας: Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2019

8734b ampeli
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Μαγνησίας υπενθυμίζει στους υπόχρεους αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ότι από την 1η Αυγούστου 2019 έως και την 30η Νοεμβρίου 2019 υποχρεούνται να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά τις δηλώσεις συγκομιδής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ www.minagric.gr.

KEN

Καλούνται οι υπόχρεοι αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών να τηρήσουν την ανωτέρω προθεσμία, καθότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει υποβληθεί η δήλωση συγκομιδής (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας) ή υπάρχει υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης προβλέπονται διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α).

error: Content is protected !!