ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 1

Απάντηση Γεωργιάδη στην ερώτηση Μεϊκόπουλου για το καθεστώς λειτουργίας των λούνα-παρκ

milonas

Σε απάντησή του στην πρόσφατη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ψυχαγωγικών Πάρκων (Λούνα Παρκ), το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναγνωρίζει την ασάφεια και την πολυπλοκότητα του υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης των λούνα παρκ, ενώ ανακοινώνει ότι προτίθεται να συστήσει εξειδικευμένη υπο-ομάδα έργου που θα αναλάβει την εκπόνηση τεχνικού κανονισμού ασφαλείας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των λούνα παρκ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου «το Υπουργείο σημειώνει πως η εν λόγω υπο-ομάδα «πρόκειται να εξετάσει και την πρόταση να καθιερωθούν ως υποχρεωτικά» τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που ισχύουν και εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ολλανδία) και θέτουν ως προϋπόθεση για την αδειοδότηση και λειτουργία των λούνα παρκ την πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα ότι αυτά συμμορφώνονται με τα εν λόγω υποχρεωτικά πρότυπα, έπειτα από περιοδικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων.  Να σημειωθεί ότι τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην περιοδικότητα των ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά λούνα παρκ διαθέτουν παλαιό, ακόμα και ιδιοκατασκευασμένο εξοπλισμό. Αιτιολογία του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει ο τεχνικός κανονισμός ασφαλείας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των λούνα παρκ να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον «χωρίς όμως αναίτια και υπέρμετρη γραφειοκρατική επιβάρυνση του επχειρηματία».

Η καθιέρωση των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τα λούνα παρκ που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες με θετικά αποτελέσματα δε συνιστά «γραφειοκρατική επιβάρυνση», πόσο μάλλον αναίτια, και η δημόσια ασφάλεια δεν πρέπει να μπαίνει στη ζυγαριά με οποιαδήποτε ενδεχόμενη επιβάρυνση του επιχειρηματία. Για τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των λούνα παρκ, το Υπουργείο μπορεί να μεριμνήσει για την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασίων και τη διαφύλαξή τους από πρακτικές αισχροκέρδειας. Η πολιτεία οφείλει να εγγυηθεί ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί  προτεραιότητα και να μην επιτρέψει καμία θεσμική έκπτωση σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος».

Facebook Comments

error: Content is protected !!