ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαντά στον Κυριάκο Βελόπουλο για την αερορύπανση στον Βόλο

4063744
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ & βουλευτής Λάρισας κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σχετικά με την αερορύπανση στον Βόλο:

KENT 2

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας βεβαιώνει την διενέργεια τακτικών ελέγχων από τα Σώματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βόρειου & Νοτίου Ελλάδος στα φορτία εναλλακτικού καυσίμου που λαμβάνει η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι έχουν τεθεί για τη λειτουργία της βιομηχανίας και στην παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο. Επίσης, σημειώνει ότι η οικεία Περιφέρεια, η οποία έχει προβεί σε ενέργειες για την προμήθεια νέων σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενημερώνει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ρύπανσης της ατμόσφαιρας είναι οι ανεξέλεγκτες καύσεις πλαστικών και άλλων στερεών υλικών σε υπαίθριους και στεγασμένους χώρους και για το λόγο αυτό υπάλληλοι της Περιφέρειας διενεργούν συνεχείς ελέγχους.

Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής ενημερώνει ότι στις 30/07/2019 υπεγράφη εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών, που προβλέπει αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των τσιμεντοβιομηχανιών, αυξάνεται ο αριθμός των μετρήσεων των εκπομπών αερίων ρύπων και καθιερώνεται η δημοσιοποίησή τους, αποκλείονται από τη χρήση κατηγορίες δευτερογενών καυσίμων με χαμηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και δρομολογείται η σύσταση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι από την αρχή του έτους έχει προβεί σε ενέργειες για την προμήθεια νέων σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας και με έμφαση στην πόλη του Βόλου.

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι στις 24 & 25 Μαΐου 2018 επιθεωρήτριες περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, συμμετείχαν σε κοινή αυτοψία με τον Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Μαγνησίας και Σποράδων στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Αγριά Βόλου, παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας, για τον έλεγχο χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο. Την ίδια ώρα το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ διενεργούσε μετρήσεις αερίων ρύπων. Όπως διαπιστώθηκε από τον παραπάνω έλεγχο τηρήθηκαν από την Εταιρεία οι όροι της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούσαν στην καύση του εναλλακτικού καυσίμου.

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Β. Ελλάδος είναι σύμφωνη με την πρόταση τοποθέτησης δικτύου μετρητών αέριας ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου και ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Μαγνησίας – Σποράδων είναι πρόθυμη να συνδράμει στη διενέργεια ελέγχων, ενώ σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων θα προβεί αρμοδίων στην εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ενημερώνει ότι με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζονται οι οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών που παράγονται από την καύση εναλλακτικών καυσίμων, προβλέπεται η διενέργεια αυστηρού ποιοτικού ελέγχου κατά την παραλαβή των δευτερογενών καυσίμων, από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τις αρμόδιες υπηρεσίας των αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας & Περιβάλλοντος.

error: Content is protected !!