Έπεσαν οι υπογραφές για τον νέο στεφανιογράφο στο Νοσοκομείο Βόλου

20191014 130226
stergiou
fotou
Ontopoulos780x90

Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας η  σύμβαση της προμήθειας του νέου στεφανιογράφου – αιμοδυναμικού εργαστηρίου του “Αχιλλοπουλείου”. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με 690.000 ευρώ και περιλαμβάνει:
α) πλήρες Στεφανιογραφικό συγκρότημα, αίθουσα ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, οθόνες, τράπεζα εξέτασης, χώρος του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος και χώρος υποδοχής και προετοιμασίας ασθενούς και ιατρών.
β) Προμήθεια και εγκατάσταση ακτινοδιαπερατής επεμβατικής τράπεζας για τοποθέτηση βηματοδοτών.

KENT728X100
error: Content is protected !!