ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνεχίζουν ανοδικά πωλήσεις και κέρδη

2749788

Συνεχίζει να βελτιώνει τα βασικά του μεγέθη, όπως αυτό των πωλήσεων και της κερδοφορίας στο σύνολο της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 ο όμιλος Jumbo, με τη διοίκηση να εισηγείται μάλιστα τη διανομή αυξημένου μερίσματος 0,47 ευρώ (μεικτό).

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +7,82% στα 812,18 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 753,3 εκατ. ευρώ που ήταν ο τζίρος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Τα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 162,87 εκατ. ευρώ από 151,10 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά +7,79%, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 423,85 εκατ. ευρώ από 395,15 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 238,18 εκατ. ευρώ έναντι 223,59 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 12μηνο.

Κατά την 30ή.06.2019 τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε 307,70 εκατ. ευρώ.

Η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου επιτρέπει στη διοίκηση να εισηγηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της 6ης Νοεμβρίου, τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,47 ευρώ (μεικτό) ανά μετοχή από 0,39 ευρώ πέρυσι.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του ομίλου, αποφασίστηκε να αλλάξει η μερισματική πολιτική, με την αύξηση κατά 20% του σχετικού κονδυλίου όχι μόνο για φέτος αλλά και για τα επόμενα δύο χρόνια, ως ελάχιστη ανταπόδοση του Ομίλου προς τους μετόχους για την σταθερή εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν τα χρόνια της κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι έχουν ήδη εισπράξει το προμέρισμα της 14ης Μάιου 2019, των 0,19 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) και εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση θα διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί σε 0,28 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό).

Πρόσφατες εξελίξεις

Σε ό,τι αφορά το πρώτο τρίμηνο (Ιούλιος 2019- Σεπτέμβριος 2019) της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση +8,22%, ρυθμός υψηλότερος από την εκτίμηση για το έτος (+5%). Παρά το δυναμικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πιο σημαντικό τρίμηνο είναι το δεύτερο, όπου περιλαμβάνει και την περίοδο των Χριστουγέννων.

Νέες επενδύσεις

Με την ολοκλήρωση της οικονομικής χρήσης, την 30ή Ιουνίου 2019, ο Όμιλος Jumbo αριθμούσε 79 καταστήματα. Από αυτά τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 13 στη Ρουμανία, ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με 23 καταστήματα που φέρουν το σήμα της Jumbo, σε 5 χώρες (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βοσνία). Εν τω μεταξύ, τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος συνεργάτη στο

Μαυροβούνιο.

Για την περίοδο που ξεκίνησε τον Ιούλιο, έχουν δρομολογηθεί σημαντικές επενδύσεις: Φέτος τον Νοέμβριο, στην δυναμική αγορά της Ρουμανίας, θα λειτουργήσει το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στην πόλη Brasov (14.000 τ.μ. περίπου).

Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει δε ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020, στο δίκτυο καταστημάτων θα προστεθεί ένα νέο κατάστημα στην Ελλάδα (9.000 τ.μ. περίπου) και ένα νέο υπερ- κατάστημα στην Λευκωσία (11.000 τ.μ. περίπου).

Επίσης θα λειτουργήσει στην Craiova, στη Ρουμανία ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα (12.000 τ.μ. περίπου), ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα στεγαστούν αποθήκες και οι υπηρεσίες για την e-jumbo της Ρουμανίας (33.000 τ.μ. περίπου).

Αλλαγή εταιρικής χρήσης

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ομίλου, η επικείμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας αναμένεται να λάβει μία ακόμη σημαντική απόφαση, η οποία αφορά την αλλαγή της εταιρικής χρήσης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι η ταύτιση της εταιρικής χρήσης με το ημερολογιακό έτος ώστε η εταιρεία να μην υστερεί σε τίποτα έναντι των υπολοίπων εισηγμένων εταιρειών ως προς την αναγγελθείσα νέα αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, η εταιρική χρήση θα ξεκινά τον Ιανουάριο κάθε χρόνο μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Κατ’ εξαίρεση, η οικονομική χρήση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2019.

KEN 4

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!