Με είκοσι θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

dimarxeio almyroy
stergiou
fotou
728x110 3

Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019  στις 18.00 το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου,  θα πραγματοποιηθεί συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

728X100 3
 • Έγκριση πίνακα επιλαχόντων φιλοξενουμένων παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού.
 • 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2019.
 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού.
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.
 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του  στην Επιτροπή Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων Έτους 2018 και την επανυποβολή αυτών.
 • Έγκριση αποφάσεων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την παραχώρηση αιθουσών σε συλλόγους.
 • Έγκριση αποφάσεων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την παραχώρηση αιθουσών σε συλλόγους.
 • Παραχώρηση χώρου στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού Πτελεού.
 • Διακοπή φιλοξενίας παιδιών στον Παιδικό Σταθμό.
 • Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ».
 • Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΑΛΜΥΡΟΥ».
 • Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων Δήμου Αλμυρού.
 • Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση τμήματος    εξωτερικού δικτύου ύδρευσης  Κωφών»
 • Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2018».
 • Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑ  ΔΗΜΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ  2018».
 • Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ  2018»
 • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ” ΣΤΕΓΗ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ».
 • Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010).
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του «Συλλόγου ΑΘΛΕΠΟΛΙΣ».
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρίας Μάτσικα ΕΠΕ

 

error: Content is protected !!