ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βόλος: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2020

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Την Τέταρτη 23 Οκτωβρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου της & Αντιδημάρχου Βόλου κ. Αναστάσιου Μπατζιάκα, στα μέλη της επιτροπής που απαρτίζεται από φορείς του τουρισμού, με θέμα «Παρουσίαση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Βόλου για το έτος  2020».

KEN 728X100

 Ο Δήμος Βόλου ως τουριστικός Δήμος και όπως υποχρεωτικά προβλέπεται από την νομοθεσία, προγραμματίζει τις δράσεις τουριστικής προβολής διαμορφώνοντας το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του επόμενου έτους.

Αρχικά έγινε απολογισμός περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 που διενεργήθηκαν οι εξής δράσεις:

 • Συμμετοχή σε 15 τουριστικές εκθέσεις και προβολή της περιοχής σε 13 χώρες
 • Εντυποδιανομή 11.500 εντύπων προβολής σε κοινό στο εξωτερικό, 8 διαφορετικών γλωσσών
 • Εντυποδιανομή 19.000 εντύπων τουριστικής πληροφόρησης σε επισκέπτες της περιοχής
 • Δημιουργικό νέων εντύπων. Συνοπτικού εντύπου προβολής προορισμού ώστε να μειωθεί το κόστος εκτύπωσης και να καλύπτονται διανομές μεγαλύτερης κλίμακας και θεματικό έντυπο προβολής τουρισμού.
 • Παραγωγέςvideoπαρουσιάσεων και αφιερωμάτων
 • Επανεκτύπωση εντύπων σε10 γλώσσες, εντύπων παραγωγής του τμήματος και συγκέντρωση εντύπων υπόλοιπων τοπικών φορέων και επαγγελματιών
 • Οργάνωσηδράσεων – εκδηλώσεων  / Οργάνωση παρουσίασης κοινού
 • Υποστήριξη 7δημοσιογραφικών ταξιδιών
 • Υποδοχή 20κρουαζιερόπλοιων και περίπου 20.000 επισκεπτών κρουαζιέρας
 • Λειτουργία τουριστικής προβολής και ενημέρωσης στοFacebookκαι έναρξη στο Instagram
 • Οργάνωση ακτών (9 πολυσύχναστων και 11 βραβευμένων από το πρόγραμμα “Γαλάζιες σημαίες”), παράλληλη υποστήριξη με εξοπλισμό σε 18 ακτές ελεύθερες προς χρήση.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το πρόγραμμα δράσης για το 2020. Το πρόγραμμα, βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τη Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και αποτελεί συνέχεια των ενεργειών τουριστικής προβολής των προηγούμενων ετών.

Η προσπάθεια προβολής του προορισμού γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους του Πηλίου και φυσικά σε συνέργια με τους επαγγελματίες της περιοχής.

Στο πρόγραμμα για το 2020 συνεχίζεται και διατηρείται η παρουσία του προορισμού στο εξωτερικό αλλά και σε αγορές που αφορούν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και περιλαμβάνει προβολή με κλασικά μέσα, δηλαδή συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις, συμμετοχή σε συναντήσεις με τουριστικά γραφεία αλλά και φιλοξενίες δημοσιογράφων και πρακτόρων. Περιλαμβάνει επίσης δράσεις διαφήμισης, παραγωγές εντύπων και βίντεο αλλά και παρουσία στο διαδίκτυο.

Έμφαση δίνεται στον πεζοπορικό τουρισμό με δράσεις προβολής και ανάδειξης των διαδρομών αλλά και σε όλες τις μορφές τουρισμού οι οποίες προβάλλονται με κάθε ευκαιρία.

Από τις τοποθετήσεις των φορέων φάνηκε η διάθεση όλων για συνεργασία και συνέχιση της προσπάθειας της προβολής του προορισμού, στοιχείο ουσιαστικό για την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας.

error: Content is protected !!