Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

dimarxeio elassonas 780x405
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας (Π.Δ. 94/2019 ΦΕΚ 157Α). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.
 2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας στην περιοχή του κέντρου. Πεζοδρόμηση οδών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρανίκας.
 3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.
 4. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Οκτωβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.
 5. Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2018 κι 2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.
 6. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή της χρηματοδότησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση γυμνασίου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.
 7. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή της χρηματοδότησης του έργου «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.
 8. Ορισμός υπολόγου για την ταμειακή διαχείριση του λογαριασμού του Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κουρομπίνας.
 9. Έγκριση του όρου του άρθρου 10 παρ. 2 του σχεδίου σύμβασης επενδυτικού δανείου για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.
 10. Εξέταση πρότασης του κ. Βασιλείου Τζήκα για συμψηφισμό της οφειλής του προς τον Δήμο με τα ήδη τοποθετημένα πλαίσια υπαίθριας διαφήμισης ιδιοκτησίας του. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.
 11. Εξέταση αιτήματος για μετατροπή της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση ΙΔΑΧ από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.
 12. Εξέταση αιτήματος του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοβρύσου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.
 13. Έγκριση ανάληψης από τον Δήμο της χρήσης και λειτουργίας του Αγροτικού – Εθνογραφικού Μουσείου Αραδοσιβίων. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 27/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.
 14. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελασσόνας στον Αθλητικό Σύλλογο Ολύμπου – Ελασσόνας. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.
 15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη συνδιοργάνωση με την Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Καλλιθέας της 4ης Ανάβασης Ελασσόνας. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.
 16. Έγκριση σύστασης τμημάτων χορωδίας ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθορισμός των αρχών λειτουργίας και του ύψους της σχετικής εισφοράς. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.
 17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.
 18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη». Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.
 19. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Αστέριος Δημουλάς.
 20. Σύσταση Επιτροπής διαπίστωσης της ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κατσιούρας.
 21. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.
 22. Ορισμός της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Ελασσόνας με τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας για την πράξη «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.
 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλιάμπελα έως διασταύρωση δρόμου Βλαχογιαννίου – Αγριελιάς».
 24. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.
 25. Εξέταση αιτήματος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμουρίου σχετικά με το έργο Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Ελασσόνας, Ποταμιάς, Βερδικούσιας, Ολύμπου και Καρυάς. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.
 26. Εξέταση αιτήματος του κ. Γεωργίου Ζουρλαδάνη για αποζημίωση σύμφωνα με σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Άρδευσης Κοινότητας Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.
 27. Εξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φλάμπουρου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.
 28. Επανεξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος για τις ανάγκες υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.
 29. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Αγελαδοτρόφων Νομού Λάρισας Κρεοπαραγωγής Ελευθέρας Βοσκής για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στο Κοινοτικό Κατάστημα Καλλιθέας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.
 30. Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης προσθήκη κατ’ επέκταση αρμεκτηρίου σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας Αστερίου Γκουντιλιάνη. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.
 31. Εξέταση αιτημάτων του Συμβουλίου της Κοινότητας Δομένικου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.

Πηγή: onlarissa.gr

KENT 2
error: Content is protected !!