Απαντήσεις των υπουργών στη Ζέττα Μακρή, σχετικά με τη λήψη μέτρων για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μαγνησία

zeta 1
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

 

Απάντηση δόθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτή Μαγνησίας, κ. Ζέττας Μ. Μακρή, η οποία είχε κατατεθεί την 01-08-2019, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την πρόκληση σοβαρότατων ζημιών στις αγροτικές καλλιέργειες και υποδομές των αγροτών, που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και συγκεκριμένα στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας Πουρίου.

KEN 2

Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της ΑΑΔΕ, αναμένει ακόμη την κοινοποίηση έκδοσης απόφασης των αρμοδίων οργάνων περί καταγραφής των ζημιών και οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να προβεί ο Υπουργός Οικονομικών στην έκδοση σχετικών αποφάσεων με τις οποίες να αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για διάστημα έως έξι μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι 24 δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2275/94 (ΦΕΚ 238 Α΄). 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η απάντηση του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο, με τη σειρά του αναμένει, επίσης, την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Οριοθέτησης Περιοχών και Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την Αποκατάσταση των Ζημιών», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2256/94 (ΦΕΚ 196 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να προβλεφθούν  διευκολύνσεις σε ό, τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι διευκολύνσεις, οι οποίες προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνίστανται σε αναστολή της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και ρύθμιση των  καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν.2256/1994 (ΦΕΚ Α’ 196), όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν.4578/2018 (ΦΕΚ Α’ 200). 

error: Content is protected !!