ΟΑΕΔ: Έρχεται παράταση για το πρόγραμμα των 5.500 πτυχιούχων

OAED VOLOY
stergiou
fotou
728x110 3

Την παράταση των συμβάσεων του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς που λήγει στις αρχές του 2020 ζητούν όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο πρόγραμμα.

728X100

Παράλληλα πριν λίγες ημέρες ερώτηση προς τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, κατέθεσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος ζητά την παράταση των συμβάσεων εργαζομένων και την προκήρυξη του Β’ κύκλου (νέων θέσεων) στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση που κατατεθηκε το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, καθώς και στηναντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρήςηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα αυτό, καλύπτουν σοβαρές ανάγκες των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, εξαιτίας κυρίως της υποστελέχωσης του, ενώ από την άλλη οι εν λόγω εργαζόμενοι εκφράζουν την αγωνία τους, αφού σύντομα λήγουν οι συμβάσεις τους,ζητώντας την άμεση ανανέωση του προγράμματος.

 

Αμοιβές

Οι ακαθάριστες µηνιαίες αµοιβές των ωφελουµένων, ανέρχονται:

α) για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έως 1.040 Ευρώ και

β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έως 990 Ευρώ.

Για τους ωφελουµένους οι οποίοι διαθέτουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αµοιβές προσαυξάνονται µηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα και διαµορφώνονται ως εξής:

α) για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:

i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.090 Ευρώ και

ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.040 Ευρώ

β) για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών:

i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.140 Ευρώ και

ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.090 Ευρώ.

error: Content is protected !!