Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κτιρίων

2 8 1024x480
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Διάλεξη με θέμα τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κτιρίων από  Διατηρητέα Φέρουσα Λιθοδομή με Σκελετό από Μεταλλική Κατασκευή-Η Περίπτωση του Κτιρίου του Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, πραγματοποιείται αύριο στις δύο το μεσημέρι στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από τον καθηγητή Ευριπίδη Μυστακίδη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

KENT728X100

 Περίληψη: Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη ανακατασκευής του φέροντος οργανισμού υφιστάμενου κτιρίου με μεταλλική κατασκευή. Το υφιστάμενο κτίριο αποτελούταν από πέντε ορόφους και ήταν κατασκευασμένο από φέρουσα λιθοδομή. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική λύση, διατηρήθηκαν οι περιμετρικές λιθοδομές και η αντικαταστάθηκε το σύνολο του εσωτερικού του υφιστάμενου κτίσματος με μεταλλική κατασκευή. Προκρίθηκε, μετά από αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, η λύση της πλήρους σύνδεσης της μεταλλικής κατασκευής με τη λιθοδομή. Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών του κτιρίου αναπτύχθηκε κατάλληλο προσομοίωμα που περιλάμβανε τα μεταλλικά στοιχεία, τις ενισχυμένες με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα λιθοδομές και το σύνολο της θεμελίωσης (πλάκα γενικής κοιτόστρωσης και μικροπάσσαλοι). Κατά την φάση της ανέγερσης, τμήμα της μεταλλικής κατασκευής αξιοποιήθηκε για την αντιστήριξη των περιμετρικών λιθοδομών, πριν αποκτήσουν την πλήρη συνεργασία με την ολοκληρωμένη νέα κατασκευή. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο των προσωρινών καταστάσεων, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ1998-2:2005), καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι.

error: Content is protected !!