Ματαιώθηκε η επένδυση στις Νηές; – Ανοιχτή επιστολή πολιτών της Σούρπης και της ΠΠΜ

ΝΗΕΣ
MANOLLO GIF
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Στο θέμα των δικαστικών εξελίξεων της επένδυσης στις Νηές, αναφέρεται με ανοιχτή επιστολή της η Κίνηση Πολιτών Σούρπης και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας. Η επιστολή αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης, όπου πρόκειται να γίνει η επένδυση.

KEN

Συγκεκριμένα αναφέρει:

“Πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (12334/2019) απέρριψε αγωγή της εταιρείας Golfing Developments AE, σχετικά με την επένδυση στις Νηές Μαγνησίας, εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου. Η εταιρεία ζητούσε να της καταβληθεί νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, το 2012, το συνολικό ποσό των 60.000.000 ευρώ(!) περίπου. Σχετικά η απόφαση αναφέρει: «…πλήν όμως, όπως υποστηρίζει, (σ.σ. η εταιρεία) το επενδυτικό αυτό σχέδιο (πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων μετά τουριστικών κατοικιών και γήπεδο golf 18 οπών, κλπ. …) ανακόπηκε και τελικά ματαιώθηκε από παράνομες, κατά την άποψή της, πράξεις και παραλείψεις των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών». Δηλαδή η ίδια η εταιρεία ομολογεί ότι η επένδυση την οποία επιδίωκε ματαιώθηκε! Η απόφαση αυτή του Δικαστηρίου δικαιώνει πανηγυρικά τις ενέργειες των περιφερειακών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών (Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Μαγνησίας και Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας)  εφόσον «δεν στοιχειοθετείται παράνομη πράξη ή παράλειψη ή παράνομη υλική ενέργεια ή παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης υλικής ενέργειας οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών … και η κρινόμενη αγωγή είναι αβάσιμη…».

 

Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι «Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εξάλλου, παρίσταται εύλογο το συμπέρασμα των ανωτέρω οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν αποδεικνύεται ότι η έκταση που αφορούσε η από 14 Δεκεμβρίου του έτους 1866 αγωγή του Δημοσίου … ταυτίζεται με αυτή στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα που κατά περίπτωση μεταβιβάστηκαν ή μισθώθηκαν στην ενάγουσα εταιρεία, …»  ενώ γίνεται επανειλημμένως αναφορά στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο «Όπως ήδη προεκτέθηκε, άλλωστε, εφόσον έλαβε χώρα καταγγελία, η παραπομπή της υπόθεσης στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας είναι στάδιο της προβλεπόμενης στο νόμο έρευνας περί τυχόν ύπαρξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, η παράκαμψη του οποίου δεν επιτρέπεται.»

 

Επιπλέον υπάρχουν και 2 γνωμοδοτήσεις (2016 & 2018) του καθ’ ύλην αρμόδιου οργάνου για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αμφισβητούμενων εκτάσεων, του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, οι οποίες επί της ουσίας ζητούν να διαπιστωθεί εάν οι εκτάσεις που έχουν εκποιηθεί ή εκμισθωθεί, ταυτίζονται, εν όλω ή εν μέρει, με τις εκτάσεις των δικαστικών αποφάσεων του 1800 και αν υπάρχουν πράξεις εξουσίασης (διακατοχικές πράξεις) από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος – ΙΜΔ και τις εμπλεκόμενες Ιερές Μονές ακόμα και κατά το απώτερο παρελθόν.

Όπως εμπεριστατωμένα έχουν καταθέσει οι περιβαλλοντικές οργανώσεις οι δικαστικές αποφάσεις των ετών 1878, 1881 & 1896 δεν αποτελούν τίτλους κυριότητος και κατοχής έκτασης, ενώ επιπλέον δεν αναφέρονται στη γεωγραφική θέση / τοποθεσία και στα όρια της έκτασης που εντοπίζεται στους πρόποδες του όρους «Χλωμό», η οποία  εκποιήθηκε / εκμισθώθηκε σε ιδιώτη από την ΙΜΔ. Οι δικαστικές αποφάσεις αναφέρονται σε άλλη έκταση η οποία εντοπίζεται σε απόσταση 5 χλμ. προς βορρά από τους πρόποδες του όρους «Χλωμό», σε άλλη γεωγραφική θέση / τοποθεσία με διαφορετικά όρια, στην ευρύτερη περιοχή των Νεών.

Η λύση στο πρόβλημα είναι μία και μοναδική: Αυτοψία, παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων, όπου με βάση τις δικαστικές αποφάσεις των ετών 1878, 1881 & 1896 θα γίνει εφαρμογή της γεωγραφικής θέσης / τοποθεσίας και των ορίων της υπόψη έκτασης – επί του εδάφους και σύγκριση με τα όρια της έκτασης που πωλήθηκε/εκμισθώθηκε από την ΙΜΔ. Οι μόνοι που επιδιώκουν να το αποφύγουν πρέπει να είναι αυτοί που φοβούνται το αποτέλεσμα.”

error: Content is protected !!