Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στον Βόλο

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1024x496 1
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Ο Δήμος Βόλου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βόλου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βόλου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βόλου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για πολλά προγράμματα.

KENT 2

 

error: Content is protected !!