Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών

dhmarxeio tempwn 780x405
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 16.12.2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:30’ του έτους 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 67 & 65 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»                                                                           Εισήγηση: Ζαρδούκας Κων.

 1. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. Πρωτ.5803/21-08-2019  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ χωρητικότητας 4.000 lt  του Δ.ΤΕΜΠΩΝ»    Εισήγηση: Ζαρδούκας Κων.
 2. Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών        Εισήγηση:  Ζαρδούκας Κων.
 3. Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού                                        Εισήγηση: Μητσογιάννης Νικ.
 4. Μεταβολή Λογιστικού Κεφαλαίου                                                              Εισήγηση: Μητσογιάννης Νικ.
 5. Διαγραφές ποσών                                                                         Εισήγηση: Μητσογιάννης Νικ.
 6. Κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του στο Δήμο Τεμπών                                                                                  Εισήγηση: Προεδρείο
 7. Καθορισμός αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους στο πλαίσιο προγραμμάτων “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”                                                      Εισήγηση: Δήμαρχος
 8. Έναρξη της διαδικασίας για την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων οδικού τμήματος εντός του συνεκτικού ορίου οικισμού Νέων Μεσαγγάλων, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60Α)». Εισήγηση: Ζαρδούκας Κων.
 9. Έγκριση ή μη του σχεδίου Συμφωνητικού Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων – μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης Εισήγηση: Νικολάου
 10. Μεταφορά Παγίων στη ΔΕΥΑΤ                                                                   Εισήγηση: Δήμαρχος
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Τεμπών                   Εισήγηση: Προεδρείο
 12. Αποδοχή ποσού & Κατανομή                                                       Εισήγηση: Προεδρείο
 13. Περί πρόθεσης εκμίσθωσης                                                        Εισήγηση: Μητσογιάννης Νικ.

Πηγή: onlarissa.gr

KENT728X100 1
error: Content is protected !!