ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κλειστό τμήμα της 28ης Οκτωβρίου την Κυριακή στη Λάρισα

milonas 728x90 1
FCO Banner 728x110 1

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 28ης Οκτωβρίου, την Κυριακή (15-12-2019), λόγω εκτέλεσης εργασιών μετακόμισης. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, αποφάσισε τα εξής:

  1. Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ο Υ Μ Ε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος, στην οδό 28ης Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, μεταξύ των οδών Μανδηλαρά και Ηπείρου, την Κυριακή (15-12-2019) κατά τις ώρες 06:00′ έως 10:00′, λόγω εκτέλεσης εργασιών μετακόμισης.
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται

ιά ε διμν α τη ν τω

ά φ τάμ

κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα
τοποθετηθούν από τον αιτούντα και ενδεικτικά μέσω της οδού 23ης
  1. Ο αιτών, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των

οχημάτων στην περιοχή των εργασιών.

  1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!