Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ηρ. Πολυτεχνείου στον Τύρναβο

kykloforiakes rythm 780x405
FCO SUMMER 80 728x90 1
milonas 728x90 1

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στον Τύρναβο Λάρισας, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, αποφάσισε τα εξής:

  1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αριθ. 5, του Δήμου Τυρνάβου, με κατάληψη του ενός ρεύματος κυκλοφορίας της οδού και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, για το Σάββατο (14-12-2019) και την Κυριακή (15-12-2019) κατά τις ώρες 08:00′ έως 15:00′,λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών επί προσόψεως οικοδομής.
  2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα.
  3. Στο μήκος του αποκλειομένου τμήματος που εκτελούνται οι εργασίες, θα υπάρχουν δύο (2) σημαιοφόροι -ρυθμιστές κυκλοφορίας, ένας για κάθε ρεύμα με ενδοσυνεννόηση και πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας (αντανακλαστικά, γιλέκα, σημαίες κ.λ.π.)
  4. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του

ΑΔΑ: Ω90246ΜΤΛΒ-70Ρ

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

  1. Ο αιτών, υπό την επίβλεψη μηχανικού, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.
  2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

Το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!