Οι υποψήφιοι της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων στη Λάρισα

DSC 0556 e1576169958356
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σε συνέντευξη τύπου της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές για το οικονομικό επιμελητήριο αναφέρθηκε:

«Η Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων [Π.Δ.Σ.Ο.] με οδηγό  και πυξίδα  τις  αρχές  και  τις  αξίες , τους αγώνες  για  την αναβάθμιση του ρόλου των οικονομολόγων, με ξεκάθαρες  θέσεις  και  προτάσεις, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σχέδιο,  σε  συνεργασία  με άλλες  δυνάμεις, συμμετέχει  ενεργά  στις  εκλογές  της  15ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019.

Οι  οικονομολόγοι  που συμμετέχουν στην  Π.Δ.Σ.Ο.  ανήκουν σε  όλους  τους   χώρους ,και έχουν συνδέσει διαχρονικά την πορεία  τους με τους αγώνες του Ο.Ε.Ε., έχοντας να επιδείξουν  συγκεκριμένο έργο στην προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών μας θεμάτων.

Στο ενωτικό και  διευρυμένο  ψηφοδέλτιο  Π.Δ.Σ.Ο.    συμμετέχουν.

Π.Α.Σ.Κ.Ο  που  πρωτοστάτησε στην ίδρυση  και εξέλιξη του Ο.Ε.Ε.

Οικονομολόγοι   Ελεύθεροι  Επαγγελματίες   Ελλάδος [ Ο.Ε.Ε]

Ανεξάρτητες   Κινήσεις  Οικονομολόγων [Α.Κ.Ο.], Νέοι  Οικονομολόγοι Ελλάδος [Ν.Ο.Ε]

Τρικαλινοί   Οικονομολόγοι.

Η Π.Δ.Σ.Ο. εκφράζει και εκπροσωπεί τους οικονομολόγους, όλων των οικονομολογικών ειδικοτήτων, που ανήκουν στις δημοκρατικές, προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, μακριά από ιδεοληψίες και λαϊκισμούς.

Η Π.Δ.Σ.Ο. προασπίζει όλες τις ειδικότητες των οικονομολόγων και διεκδικεί την επαγγελματική κατοχύρωσή τους, καθώς και τη διαρκή επιμόρφωση τους.

Η Π.Δ.Σ.Ο. επιδιώκει την ενίσχυση της γνώσης και τη διάχυση αυτής, με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο σ’ όλες τις ειδικότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος και στην κοινωνία γενικότερα.

Εμείς πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση και ανάπτυξη του Ο.Ε.Ε. προς όφελος  των μελών του αλλά και της κοινωνίας, ως επιστημονικού  φορέα,   μπορεί  να αλλάξει  μόνο   με  τομές  και    ρήξεις και  μέσα από  την  ενεργό  συμμετοχή των  οικονομολόγων.

Το  Ο.Ε.Ε.  βρίσκεται  στην πιο κρίσιμη καμπή της πορείας του. Η  θα αναγεννηθεί  κάνοντας το  μεγάλο  άλμα  στο μέλλον ώστε να  ανταποκριθεί στις σύγχρονες  ανάγκες και απαιτήσεις των οικονομολόγων και της χώρας  ή θα παραμείνει στάσιμο , φορέας διαχείρισης.

Η  παράταξη  μας θεωρεί  πως το  Ο.Ε.Ε. πρέπει να προχωρήσει σε θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές  ως προς  την διοίκηση την οργάνωση και τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας των οργάνων του, σύμφωνα με τις αρχές της συλλογικότητας  της  αναλογικότητας της διαφάνειας  και   της  αποτελεσματικότητας.

Η  Π.Δ.Σ.Ο.  διεκδικεί   να  παραμείνει διαχρονικά δύναμη ευθύνης αγώνα και προοπτικής, διεκδικώντας και παλεύοντας  διαρκώς  την  αναβάθμιση  του οικονομολογικού  επαγγέλματος, την  κατοχύρωση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  των  διαφόρων  οικονομολογικών κλάδων όπως  του ελεύθερου επαγγελματία,  του οικονομολόγου στο  Δημόσιο και στο  ευρύτερο δημόσιο τομέα, στα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  κ.λ.π. Είμαστε παρόντες και έτοιμοι  να υπερασπιστούμε την επιστήμη  μας , την εργασία μας,  τα  πτυχία  μας. Η παράταξη  μας  έχοντας πρόγραμμα όραμα  και στόχους , στηρίζει και υποστηρίζει   τους  εργαζόμενους  αλλά και  τους  άνεργους  οικονομολόγους.

Εμείς, τα στελέχη της παράταξης, της Π.Δ.Σ.Ο. είμαστε παρόντες και έτοιμοι να υπερασπιστούμε την επιστήμη, την εργασία και τα πτυχία όλων των οικονομολόγων.

Δυστυχώς όμως  άλλες παρατάξεις  και ορισμένα  ελάχιστα  μέλη  μας  που αποχώρησαν με τις προσωπικές στρατηγικές  και  επιλογές, με  συντεχνιακές  πελατειακές  και  κομματικές  επιδιώξεις οδηγούν  το  Ο.Ε.Ε.  στην    αδράνεια  και  στο   μαρασμό.

Τι διεκδικούμε

Εμείς, τα στελέχη της παράταξης, της Π.Δ.Σ.Ο. γνωρίζουμε, θέλουμε και μπορούμε. Με οδηγό τις αρχές και τις αξίες μας, με όραμα και ιδανικά, με πρόγραμμα και σχέδιο σκοπεύουμε να διεκδικήσουμε: 

 • Τη συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναγνώριση και κατοχύρωση από την Πολιτεία και την πιστοποίηση από το Ο.Ε.Ε. όλων των ειδικοτήτων του Επιστήμονα Οικονομολόγου που αναπτύσσονται συνεχώς, όπως Εσωτερικός Ελεγκτής, Οικονομικός Αναλυτής, Οικονομικός Μελετητής, Αναλυτής, Αξιολογητής, Εκτιμητής, Διαμεσολαβητής κ.λ.π…
 • Την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος σε όλο το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
 • Την αναγνώριση, δημιουργία και κατοχύρωση στο Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ξεχωριστού Οικονομολογικού κλάδου και σε θέσεις ευθύνης που άπτονται οικονομικών και οικονομολογικών θεμάτων να αξιολογούνται και να τοποθετούνται μόνον οικονομολόγοι.
 • Την υπαγωγή της Αρχής Λογιστικής Τυποποίησης στο Ο.Ε.Ε.
 • Την πιστοποίηση του Οικονομολόγου μελετητή με την συμμετοχή του στη μελέτη και την καθιέρωση της υπογραφής του σε όλα τα έργα.
 • Τη δημιουργία πλατφόρμας στο Ο.Ε.Ε., «Προσφορά και Ζήτηση», στην οποία θα μπορούν αφενός να εισάγουν τα βιογραφικά τους νέοι & άνεργοι οικονομολόγοι που αναζητούν εργασία, και αφετέρου να αναρτώνται και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν οικονομολόγους.Την καταπολέμηση της ανεργίας των συναδέλφων οικονομολόγων, με δράσεις αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης ανέργων νέων οικονομολόγων σε δραστηριότητες διαφόρων κλάδων του οικονομολογικού επαγγέλματος
 • Την πραγματική και ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικου.
 • Να νομοθετηθεί η αμοιβή του Λογιστή και να διεκδικήσει το ΟΕΕ τη θέσπιση ελάχιστων αμοιβών για τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται, όπως σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη.
 • Να υποβάλλεται και να υπογράφεται από Λογιστή – Φοροτεχνικό πιστοποιημένο από το Ο.Ε.Ε η κάθε είδους φορολογική δήλωση των Επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών., ανεξαρτήτως ορίου ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με το Ν. 2515/1997.
 • Την αναβάθμιση του ρόλου και των δικαιωμάτων των Λογιστών -Φοροτεχνικών όπως ισχύει σε άλλους επιστημονικούς κλάδους ώστε να μπορούν να κάνουν εργασίες για τους πελάτες του χωρίς εξουσιοδότηση καθώς επίσης και να εκπροσωπούν τους πελάτες τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών, με την επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας.
 • Την ενίσχυση της εκπροσώπησης του Ο.Ε.Ε. σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ανεξάρτητων αρχών σε κεντρικό  και  περιφερειακό επίπεδο. Την ενίσχυση  των περιφερειακών  τμημάτων

Εμείς  καλούμε  όλους  τους  οικονομολόγους που  πιστεύουν  σε ένα  επιμελητήριο  αγωνιστικό,   διεκδικητικό,   σύγχρονο,  αποτελεσματικό,  κοντά  στον  οικονομολόγο, που θα  δίνει   λύσεις   και  απαντήσεις   στα  σύγχρονα  προβλήματα  της  κοινωνίας ,    να     συμμετέχουν  ενεργά  στις  εκλογές. Να κρίνουν,  να  συγκρίνουν,  και να επιλέξουν, να  δώσουν  την δύναμη στη  Προοδευτική Δημοκρατική  Συνεργασία  Οικονομολόγων  για μια νέα δημιουργική πορεία του Ο.Ε.Ε. Για την αναγέννηση  και την προοπτική για ένα Ο.Ε.Ε. διεκδικητικό, σύγχρονο, χρήσιμο στα μέλη του και ωφέλιμο στην κοινωνία.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗ  Σ.Τ.Α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΑΛΑΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΜΠΑΚΟΥΡΑ  ΝΑΤΑΣΣΑ,  ΧΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.»

Πηγή: onlarissa.gr

KENT728X100
error: Content is protected !!