ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρωτοβουλία για την δημιουργία Δευτεροβάθμιας Ένωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Θεσσαλίας στη Λάρισα

koinsep
stergiou
fotou
728x110 3

Νέα διάσταση αλλά και νέα δυναμική στην εφαρμογή του πνεύματος και των κανόνων που διέπουν την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Θεσσαλία, επιδιώκει να δώσει μια ομάδα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με έδρα τους την Λάρισα, προχωρώντας σε μια αξιοπρόσεκτη πρωτοβουλία.

Πιο συγκεκριμένα, εννέα συνολικά ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ανακοίνωσαν δια του εκπροσώπου τους, λογιστή-φοροτεχνικού κ.Δημητρίου Κούρια, μέλους της ΕΦΕΕΛ, την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην ίδρυση Δευτεροβάθμιας Ένωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Θεσσαλίας, αποστέλλοντας σχετική επιστολή πρόσκληση και στις 95 επιχειρήσεις της ιδίας μορφής που δρουν στην Περιφέρειά μας.

Όπως τονίζουν, εφαρμόζοντας ουσιαστικά το άρθρο 9 του νόμου 4430/2016 που διέπει την σύσταση και λειτουργία τους, επιδιώκουν άμεσα την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης, ώστε να προλάβουν τις εξελίξεις , που προβλέπουν την δημιουργία και Τριτοβάθμιας Ένωσης, σε επίπεδο επικράτειας, με δικαίωμα συμμετοχής στο Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο.

Είναι γεγονός πως η πρωτοβουλία χαιρετίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό τόσο από τις υπόλοιπες θεσσαλικές ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., όσο και από αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων περιφερειών, όπως προκύπτει και από τα μηνύματα που έλαβαν οι εμπνευστές αυτής της προσπάθειας μέσα απ’ την σελίδα «Ένωση ΚοινΣΕπ Θεσσαλίας» που αναρτήθηκε στο facebook, μέσω της οποίας και ανακοίνωσαν εξάλλου το γεγονός.

Θεωρείται βέβαιο πως η πρώτη συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων θα γίνει πριν το πέρας του 2019 και αναμένουμε με ανάλογο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, δεδομένου ότι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – Κ.ΑΛ.Ο. αποτελεί λύση και διέξοδο ανάπτυξης στο οικονομικό σκηνικό της περιοχής και συνολικά της  χώρας.

Πηγή: onlarissa.gr

728X100
error: Content is protected !!