Ιστορικά αεροσκάφη εκτίθενται και πάλι στο Πολεμικό Μουσείο

1576458878 238 image
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, 02:55

KEN 2

Μετά από ενάμισυ περίπου χρόνο παρεδόθησαν από τήν ΠΑ, σέ τέλεια κατάσταση, τά αεροσκάφη του Πολεμικού Μουσείου που είχαν παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία για συντήρηση. Το γεγονός έχει αυξήσει ήδη την επισκεψημότητα του Μουσείου, όπως αναφέρει Δελτίο Τύπου.

Δελτίο Τύπου

Μετά από ενάμισυ περίπου χρόνο παρεδόθησαν από τήν ΠΑ, σέ τέλεια κατάσταση, όλα τά αεροσκάφη τού ΠΜ γεγονός τό οποίο 

είχε σάν συνέπεια τήν κατά περίπου 40% αύξηση τής επισκεψιμότητος τού Μουσείου καθιστώντας το ελκυστικό προορισμό.


Τήν Παρασκευή 13 Δεκ 2019 τό Πολεμικό Μουσείο τίμησε τούς δύο ακάματους χρώστες/συντηρητές τής Πολεμικής Αεροπορίας 

κ.Γεώργιο Σαρίμπελα καί τόν Αρχισμηνία (ΕΤΑΠ) κ.Βασίλειο Μπαλή, καθώς καί τόν ΜΥ/ΜΗΧ κ. Ιωάννη Μυλωνά, ιθύνοντα νού 

καί γνώστη τής ιστορίας τών αεροσκαφών της.

Πρός τιμήν τους, χωρίς να φείδονται κόπου καί χρόνου, εργάστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες (ιδιαίτερα τούς θερινούς μήνες) 

στόν χώρο τού Μουσείου & άρα μακριά από τίς ευκολίες πού θα τούς παρείχε η εργασία κοντά στήν βάση τους.

Παρέστησαν ως εκπρόσωποι τών Αρχηγών ΓΕΕΘΑ & ΓΕΑ αντιστοίχως, ο Ταξίαρχος (Ι) Αθ.Γκανάς Δντής ΓΕΕΘΑ/Δ1 & ο Ταξίαρχος

 (ΠΛΗΡ) Σ.Τσιτσιμπίκος Δντής ΓΕΑ/Γ5.

Παρόντες επίσης ο Σμήναρχος (Ι) Μιλτ. Φακίτσας Δκτής 123 ΣΤΕ & ο Σμήναρχος (Ι) Ι. Καρακώστας Δκτής ΜΙΣΠΑ.

Τά θερμά συγχαρητήρια εκ μέρους τού ΔΣ/ΠΜ στήν Πολεμική Αεροπορία & ιδιαίτερα στούς Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ & ΓΕΑ πού ανέλαβαν 

το δύσκολο & δαπανηρό έργο τής συντηρήσεως & βαφής τών πέντε αεροσκαφών τού Πολεμικού Μουσείου.

Δέν μένει παρά νά θαυμάσετε “από κοντά” τά αεροσκάφη & βέβαια τούς εκθεσιακούς χώρους τού Πολ.Μουσείου.

Μέ εκτίμηση

Αθανάσιος Παναγόπουλος

Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

Πρόεδρος ΔΣ

Πολεμικού Μουσείου 

Αριστερά ο Πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου Αθανάσιος Παναγόπουλος Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α και ο Σμήναρχος (Ι) Ι. Καρακώστας Δκτής ΜΙΣΠΑ.

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!