Νέο κτίριο αναζητά το Λιμεναρχείο στη Σκόπελο

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 1024x496 1 1024x496 1
milonas 728x120

Νέο κτίριο για μίσθωση αναζητά το Κτηματική Υπηρεσία Βόλου για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου.

Το νέο κτίριο θα πρέπει να έχει έκταση 157 τμ και να είναι παραθαλάσσιο, ώστε να έχει οπτική επαφή με το Λιμάνι του νησιού.

Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο ή υπό κατασκευή και να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση στο Δημόσιο, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης. Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα τήρησης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, για το χώρο που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη οπλισμού.

Το ανώτατο όριο που μισθώματος ορίζεται σε συνολικό ποσό 850,50 € και η διάρκεια μίσθωσης είναι 12ετής.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10 ως 11 το πρωί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Βόλου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Βόλου (Θέσπιδος 2, στο 2ο όροφο τηλ. 24213 54704) και στο Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου (Σκόπελος, τηλ. 24240 22180).

error: Content is protected !!