ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σκόπελος: Ξεκίνησε ο εντοπισμών των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

ega 800x445 1
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Από τον Δήμο Σκοπέλου ανακοινώνεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο εντοπισμός των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων κλπ) που
βρίσκονται σε δημόσιους χώρους.

KEN 2

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις (Π.Δ. 116/5-3-2004):
α) Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους
στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
από 30 ημέρες.
β) Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή
λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή
Αρχής.
γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση
του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.
δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την
ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, θα επικολλάται ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα σε εμφανές σημείο (που θα το χαρακτηρίζει ως
εγκαταλελειμμένο), προς ειδοποίηση του κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες τέτοιων οχημάτων να τα αποσύρουν άμεσα, διότι μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θα κινείται η διαδικασία
περισυλλογής τους κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-3-2004).

Τα οχήματα που θα αποσύρονται από την Υπηρεσία του Δήμου, θα παραδίδονται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) και θα οδηγούνται στην ανακύκλωση, όπως ορίζει το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα.

error: Content is protected !!