ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος η Ζ. Μακρή για τα όρια οικισμών του Πηλίου

IMG ebbfe77042bc9ee4bbc5e339f3775f42 V
stergiou
fotou
728x110 3

Μετά από πρόσκληση του υφυπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας, αρμόδιου για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη Οικονόμου, στην  πρόεδρο της ειδικής μόνιμης επιτροπής των περιφερειών και βουλευτή Ν. Μαγνησίας, κ. Ζέττα Μ. Μακρή, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2020, εποικοδομητική συνάντηση συνεργασίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το σοβαρό θέμα της οριοθέτησης των οικισμών του Πηλίου μετά τη με αριθμό 1268/19 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

728X100

Η κ. Μακρή είχε, πρώτη, ενδιαφερθεί για το ως άνω θέμα, καταθέτοντας κοινοβουλευτική αναφορά στις 23/10/2019 για τις επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσουν παραγωγικές μονάδες ως προς την εξασφάλιση αδειοδότησής τους για την επέκταση των εγκαταστάσεων τους, τη νομιμότητα της λειτουργίας τους και τη χρηματοδότησή τους λόγω της τροποποίησης των ορίων οικισμών του Πηλίου μετά την έκδοση των υπ’ αριθμ. 568/2018 και 1268/2019 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη συνάντηση μετείχε και ο περιφερειακός σύμβουλος Μαγνησίας, κ. Κ. Χαλέβας, ο οποίος είχε, λόγω της θεσμικής και επιστημονικής του ιδιότητας, ασχοληθεί στο παρελθόν με το θέμα αυτό. 

Ο  Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας επεσήμανε ότι το θέμα αφορά όλη την επικράτεια, ιδιαιτέρως την περιοχή του Πηλίου, και έχει, ήδη, ξεκινήσει σχετική προεργασία στο Υπουργείο για την εξεύρεση λύσης. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου οι υπηρεσίες του υπουργείου να επικουρηθούν και να υποστηριχθούν για την πλήρη και καθόλα νόμιμη διευθέτηση ενός τόσο σοβαρού θέματος, ο κ. Χαλέβας παρουσίασε αναλυτικά στον υφυπουργό καλή πρακτική ανάλογης διαδικασίας που ακολουθήθηκε από τις αρμόδιες αρχές στην περίπτωση της οριοθέτησης των οικισμών του Ν. Ρεθύμνου, προσκομίζοντας την ακριβή σειρά των διοικητικών πράξεων καθώς και την επαρκή τεκμηρίωσή τους. Σημειώνεται ότι η ως άνω διαδικασία, η οποία ξεκίνησε από τις δημοτικές επιτροπές  ποιότητας ζωής, ενεκρίθη από τα δημοτικά συμβούλια, διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έλαβε θετική εισήγηση από το ΣΥΠΟΘΑ, υπεβλήθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενεκρίθη από το ΣτΕ  και τέλος υπεγράφη σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, διήρκησε περίπου 8 μήνες, ήταν άκρως επιτυχημένη και τελεσφόρησε μέσα στο ως άνω σύντομο χρονικό  διάστημα.

Ο Υφυπουργός, όχι μόνο άκουσε με προσοχή την περιγραφή της ροής της εν λόγω  διαδικασίας, αλλά και συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βόλου, κ. Διαμαντίδη, προκειμένου να αποσαφηνίσει τεχνικές λεπτομέρειες που θα απαιτηθούν, εφόσον κριθεί αναγκαία η καταφυγή στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ενώ, ήδη με έγγραφό του, το οποίο αναμένεται να απαντηθεί και αποσταλεί από την ΥΔΟΜ του Δήμου Βόλου σήμερα, αιτείται την καταγραφή όλων των οικισμών του Ν. Μαγνησίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ αλλά και την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε οικισμός ώστε να εφαρμοσθούν οι οικείες για κάθε κατηγορία διατάξεις καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια (οικισμοί προ του 1923, οικισμοί μετά το 1923 και μέχρι το 1983, οικισμοί ενδεχομένως μετά το 1983 κ.ο.κ.). Με βάση την ως άνω καταγραφή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν τους διαθέσιμους οδικούς χάρτες και, αφού επιλεγεί ο χάρτης εκείνος που θα αποφέρει τη  βέλτιστη λύση, θα προχωρήσουν στην εκτίμηση του κόστους προκειμένου να διαθέσουν τα απαραίτητα κονδύλια – τα οποία έχουν ήδη εξασφαλισθεί – στον Δήμο Βόλου για να αρχίσει να εφαρμόζεται η διαδικασία. 

Η κ. Μακρή ευχαρίστησε θερμά τον υφυπουργό για τις εντατικές προσπάθειες διευθέτησης και επίλυσης του όλου ζητήματος προκειμένου να μη χαθεί περαιτέρω αναπτυξιακός χρόνος για την περιοχή, την άριστη μεταξύ τους συνεργασία ενώ δεσμεύθηκε ότι από μέρους της θα υπάρχει αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία για ο,τιδήποτε απαιτηθεί στην προσπάθεια αυτή. 

error: Content is protected !!