ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναλαμβάνει καθήκοντα

img 2580 1024x480 1
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αρκετή καθυστέρηση και αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου και επισήμως ο Γιάννης Ντόκος, αντικαθιστώντας τον Ματθαίο Δραμητινό, η θητεία του οποίου έληξε.

KENT728X100 1

Σύμφωνα με τη Διαύγεια: αποφασίζεται η λήξη της θητείας του Διοικητή του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», αρμοδιότητας 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, κ. ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του Γεωργίου.

Διορίζεται ο κ. ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου,  πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ως Διοικητή στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», αρμοδιότητας 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07, με βαθμό 1Ο , με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012.

error: Content is protected !!