ΚΚΕ Μαγνησίας: «Επιταχύνονται οι αναδιαρθρώσεις με γνώμονα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων»

ΚΚΕ 1
milonas 728x90 1
728x110

  Η Τ.Ε. Μαγνησίας του ΚΚΕ καταγγέλλει “την υποκρισία της κυβέρνησης της ΝΔ σχετικά με το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», του οποίου κεντρικός άξονας, στην πραγματικότητα, είναι να συστηματοποιηθεί η “αξιολόγηση” της Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση τα κριτήρια της “αγοράς” και τη στρατηγική της ΕΕ.

Η κυβέρνηση επιχειρεί την άμεση σύνδεση των αποτελεσμάτων της “αξιολόγησης” με τη χρηματοδότηση, σε ποσοστό 20%, μιας ήδη εδώ και χρόνια ανεπαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, οδηγώντας στην ένταση της κατηγοριοποίησης Ιδρυμάτων, πτυχίων, αποφοίτων. Τα κριτήρια της «αξιολόγησης» θα είναι αυτά της «αγοράς», ενώ στελέχη των επιχειρήσεων θα έχουν άμεσο ρόλο στην όλη διαδικασία. Με το νομοσχέδιο όχι μόνο συνεχίζονται αλλά και αλλάζουν ταχύτητα οι αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση που προωθούνται από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ και με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Στα πλαίσια αυτά προχωρά η παραπέρα αναγνώριση των κολεγίων και η ισοτίμηση των πτυχίων τους με αυτά των ΑΕΙ , μέτρο που εντάσσεται στις οδηγίες της Συνθήκης της Μπολόνια (1999), με την οποία η ΕΕ καθόρισε το πλαίσιο τόσο της αντιστοίχισης των πτυχίων οποιασδήποτε κατηγορίας και προέλευσης όσο και των προσόντων των αποφοίτων. Από τότε με συνεχείς Οδηγίες προς τα κράτη – μέλη της η ΕΕ εξειδικεύει αυτήν τη στρατηγική της αντιστοίχισης όλων ανεξαιρέτως των πτυχίων. Στη χώρα μας, το αποφασιστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε με την υπογραφή του ΠΔ 38/2010. Με αυτό το ΠΔ ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία όλες οι Οδηγίες της ΕΕ για την αντιστοίχιση και την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων εντός και εκτός Ελλάδας ως ισότιμων με αυτά των Πανεπιστημίων.

Με το άρθρο 50 του νομοσχεδίου οι προβλέψεις αυτές επεκτείνονται πια και στους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για μια αρνητικότατη εξέλιξη! Αποτελεί διάταξη περαιτέρω υποβάθμισης και απαξίωσης των πτυχίων με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τις ίδιες τις σπουδές, αφού αντιμετωπίζει και μετατρέπει τα πτυχία απλώς ως ένα ακόμα προσόν – ανάμεσα στα πολλά, καθώς επίσης διευρύνει και βαθαίνει το πεδίο της ιδιωτικοποίησης της λειτουργίας των Πανεπιστημίων και άρα της μετατροπής τους σε εμπορικές επιχειρήσεις με εμπόρευμα τη γνώση.

Η πολιτική αυτή είναι συνέχεια αυτής του ΣΥΡΙΖΑ που γενίκευσε  τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, της επιβολής διδάκτρων στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, κατ’ αρχήν, στο ΕΚΠΑ από τη ΝΔ, ενώ στο χορό μπαίνουν τώρα πλέον και τα πάσης φύσεως κολέγια , αποδεικνύοντας ότι η εμπορευματοποίηση των τίτλων σπουδών πάει χέρι χέρι με την πολυκατηγοριοποίησή τους. Αποδεικνύονται οι τεράστιες ευθύνες της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και του ΠΑΣΟΚ, οι ψευδεπίγραφες αντιπαραθέσεις τους και η υποκρισία τους, αφού αναγνωρίζουν ορθά – κοφτά την υπεροχή του ευρωενωσιακού Δικαίου έναντι του ελληνικού Δικαίου, υψώνοντας απέραντους ταξικούς φραγμούς στα παιδιά της εργατικής τάξης, ρίχνοντας ταυτόχρονα τη νεολαία στην αρένα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για μια θέση εργασίας, για μια θέση στον ήλιο της καπιταλιστικής ζούγκλας.”

error: Content is protected !!