Πρωτοποριακό πρόγραμμα υγείας από το Animus

facilties
milonas 728x120

 Ένα μοναδικό και καινοτόμο πρόγραμμα Υγείας που δημιούργησε ο Όμιλος ANIMUS, το οποίο περιλαμβάνει Δωρεάν και Εκπτωτικές παρο- χές σε όλες τις δομές του Ομίλου.
Πιο απλά, δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοση- λείες, χειρουργικές πράξεις και αποκατάσταση. Επίσης, εκπτωτικές πα- ροχές σε Αισθητικές πράξεις, Οδοντιατρικές εργασίες και επαναληπτικές επισκέψεις σε ιατρούς.

Αφορά σε άτομα κάθε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ενεργού ασφα- λιστικού φορέα ή όχι, βεβαρυμένου ιατρικού ιστορικού ή όχι, ενώ η και- νοτομία του έγκειται στο ότι προσφέρεται ακόμη και σε άτομα που νοσούν, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Και όλα αυτά με την εγγύηση ενός μεγάλου Ομίλου παροχής υψηλού επι- πέδου υπηρεσιών υγείας, του σημαντικότερου στην περιοχή της Θεσσα- λίας.
Επιπλέον πλεονεκτήματα: Υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, ελάχιστος χρόνος αναμονής, άριστη εξυπηρέτηση, δωρεάν πάρκινγκ.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΟΠΥΥ.
■ Σε ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΟΠΥΥ.
■ Σε όλη την οικογένεια.
■ Σε άτομα που δεν συνδέονται απαραίτητα με συγγενική σχέση.

■ Σε άτομα άνω των 65 ετών.
■ Σε άτομα με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.
■ Σε άτομα που νοσούν.

 

Πως λειτουργεί:

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS ενσωματώνει σειρά υπηρεσιών υγείας, οι οποίες παρέχονται τόσο από τις δομές του Ομίλου ANIMUS, όσο και από συμβεβλημένους συνεργάτες, (στην περίπτωση των οδον- τιατρικών υπηρεσιών).

Έχουν δημιουργηθεί δύο τύποι συμβολαίων:
α) για ενεργά ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ,
β) για μη ενεργά ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ.
Αναλυτικότερα, ο κάτοχος του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS μπο- ρεί να απευθύνεται στις δομές του Ομίλου, για να κάνει χρήση των προ- νομίων του. Με ένα απλό τηλεφώνημα στην ειδική γραμμή εξυπηρέτησης, κλείνει ραντεβού για να κάνει χρήση τόσο των δωρεάν όσο και των εκπτωτικών παροχών.

Πόσο κοστίζει:

Ατομικό πρόγραμμα: 150€ το χρόνο
■ Δύο άτομα: 200€ το χρόνο
■ Οικογενειακό (3 ή 4 άτομα): 250€ το χρόνο

*Πέμπτο άτομο: 50€

error: Content is protected !!