Σε νέο κτίριο το Περιφερειακό Ιατρείο του Αγίου Λαυρεντίου

iatreio 1024x480 1
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Στο δημοτικό κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου στην Πλατεία Αγ. Λαυρεντίου, θα στεγαστεί το Περιφερειακό Ιατρείο Αγ. Λαυρεντίου. Το αίτημα μετεγκατάστασης έχει υποβάλλει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια με επιστολή της στο δήμαρχο Βόλου αλλά και ο γιατρός του ΠΕριφερειακού Ιατρείου Αγίου Λαυρεντίου Γεώργιος Πάτρης. Ζητούν ειδικότερα την παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Λαυρεντίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Περιφερειακό Ιατρείο για όσο διάστημα χρειαστεί, λόγω ακαταλληλότητας του κτιρίου που στεγάζεται τώρα το Περιφερειακό Ιατρείο Αγ. Λαυρεντίου. Το θέμα έρχεται προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

KEN 2

Για την  παραχώρηση χρήσης του παραπάνω περιγραφομένου ακινήτου σύμφωνο είναι και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Λαυρεντίου  (αρ. απόφασης  9/2019). Σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ.1 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι «με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει».
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία προτείνει την παραχώρηση χρήσης άνευ ανταλλάγματος για δύο έτη,  του ακινήτου – αίθουσας  12 τ.μ. περίπου που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο όπου στεγάζονται και τα γραφεία της Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου στην Πλατεία Αγ. Λαυρεντίου, , στο Υπουργείο Υγείας  για την λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Αγ. Λαυρεντίου, με τις προϋποθέσεις:
-η παραχώρηση της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα γίνεται αποκλειστικά για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Αγ. Λαυρεντίου,
-αν η χρήση του ακινήτου, που έχει  παραχωρηθεί, μεταβληθεί ή ο σκοπός της παραχώρησης δεν εκπληρωθεί ή εκλείψουν οι λόγοι παραχώρησης, τότε η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

error: Content is protected !!