Βόλος: Ομόφωνες στην πλειοψηφία τους οι αποφάσεις της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής το 2019

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 66
MANOLLO GIF
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 2019 καλείται να εγκρίνει στην αυριανή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Την περασμένη χρονιά η ΕΠΧ έλαβε 186 αποφάσεις εκ των οποίων οι 170 ομοφωνες και 16 κατά πλειοψηφία.

KEN

Συγκεκριμένα, δεν εκδόθηκε καμία απόφαση της κατηγορίας: «Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων», λόγω καθιέρωσης της διαδικασίας της γνωστοποίησης (Ν.4442/2016),
Εκδόθηκαν έξι αποφάσεις της κατηγορίας: «Ανάκληση /οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου», εκ των οποίων τέσσερις για μη ανάκληση-οριστική διακοπή λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και δύο αναβολές.

Εκδόθηκαν 32 αποφάσεις της κατηγορίας: «χορήγηση/ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής», εκ των οποίων: α) πέντε  για χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων, β) 20 για μη διακοπή άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων,  γ) δύο   για διακοπή 15 ημερών της άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων, δ) μία  για οριστική διακοπή άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων  και ε) τέσσερις  αναβολές,
Επίσης, εκδόθηκαν 53 αποφάσεις της κατηγορίας: «θέματα κανονιστικού περιεχομένου άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.»

Εκδόθηκαν 59 αποφάσεις της κατηγορίας: «θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών».
Εκδόθηκαν 35 αποφάσεις της κατηγορίας: «θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος» και τέλος, εκδόθηκε  μία απόφαση της κατηγορίας: «λοιπά θέματα».

 

 

πηγη

error: Content is protected !!